လိုင္စင္မရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာသံ႐ံုးမ်ားက သတိေပးသျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းလာ

javascript
လိုင္စင္မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာသံ႐ံုးမ်ားက အသိေပးတားျမစ္ သျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေလ်ာ့ နည္းလာေၾကာင္းသတင္း
ရရွိ သည္။

သက္ဆိုင္ရာသံ႐ံုးမ်ားက ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ၀က္ဘ္ ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ အသိေပးၫႊန္ ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ႏို၀င္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္ကစတင္ ကာ
ေလ်ာ့နည္းလာ
ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကလည္း တရားမ၀င္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ား လုပ္ ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု တရား၀င္ ေၾကညာၿပီးေနာက္
သက္ဆိုင္ရာ သံ႐ံုးအခ်ိဳ႕ကလည္း သတိေပးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေလ်ာ့နည္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၀ါ၀ါ၀င္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ရွင္ကေျပာသည္။

‘‘သဃၤန္းကြၽန္းဘက္မွာဆို ရင္ ကုမၸဏီေနရာေတြပါေျပာင္း သြားတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ဆိုင္းဘုတ္ ေတာင္မျဖဳတ္သြားဘူး’’ဟု ၎ ကဆိုသည္။

အမ်ားစုသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္စင္ ကာပူလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕က လာေရာက္ ၍ တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါလုပ္ငန္းရွင္ ကေျပာသည္။

လိုင္စင္မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေန သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအိမ္ၿခံေျမအ က်ိဳးေဆာင္မ်ားစာရင္းကို အတိ အက်ျပဳစုေနၿပီး မၾကာမီ တရား၀င္တိုင္ၾကားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား
လည္းရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း အိမ္ၿခံေျမအသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုင္း ခြန္ေနာင္ကေျပာသည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ အိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒၾကမ္း ထြက္ ေပၚလာပါက အဆိုပါကိစၥသည္ ေျပလည္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကသံုး သပ္သည္။
MIC အေနျဖင့္ 
လုပ္ကိုင္ေန မႈမ်ားရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လာ ေရာက္တိုင္ၾကားသူ တစ္စံုတစ္ ရာမရွိေသးေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦး စီးဌာန 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခန္႔ ကစ၍ ႏိုင္ငံျခားသားအခ်ိဳ႕သည္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္း မရွိဘဲ ျပည္တြင္းရွိကြၽမ္းက်င္ ၀န္ ထမ္းမ်ားေခၚယူကာ အိမ္၊ၿခံ၊ ေျမ က႑တြင္ 
လာေရာက္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိၿပီး အေရအတြက္ မ်ား ျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား သားသည္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ျပည္ တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္သာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လုပ္ကိုင္လိုပါက တရား၀င္ လိုင္စင္ရရွိရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန သို႔ တင္ျပ၍ တရား၀င္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထား လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထား သည္။

‘‘အခုလာလုပ္ေနတဲ့သူေတြ က သူတို႔ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံသားလာ ရင္သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းၿပီး ေျမ၀ယ္၊ တိုက္ခန္း၀ယ္လုပ္ၾက တာ။ ႏိုင္ငံျခားသားကလည္း သူ တို႔လူအခ်င္းခ်င္းဆို
 ပိုယံု
ၾကည္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ အခုလုပ္ ေနတာက တကယ္တမ္းေတာ့ တရားမ၀င္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းက အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း ပိုထိခိုက္ပါ တယ္’’ဟု 
ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ကဆို သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အိမ္ၿခံေျမက႑တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားမႈသည္ ေမလအထိ စာ ရင္းမ်ားအရ ၃၅ ခုရွိေၾကာင္း ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနက
ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

Source:7DayDaily

Facebook comments