တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ပါက အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းမည္

javascript

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ ၀ယ္ယူကာ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အိမ္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါက Black list (အမည္ပ်က္)
စာရင္းသြင္းကာ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒုတိယ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚျမင့္ျမင့္မူက ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

အမွန္တကယ္ အိမ္ရာလိုအပ္သူမ်ား အတြက္သာ ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထား သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ စည္းကမ္းထား ရွိရျခင္းျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ျခင္း ရွိမရွိကိုလည္း မၾကာခဏ ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚျမင့္ျမင့္မူက "ျပန္ေရာင္းစားဖို႔ ယူထားတာဆိုရင္ သူ႔ကို Black list ေၾကညာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာရင္း၀င္ သြားရင္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ ၀ယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ပုဂၢလိကေတြ ေဆာက္တဲ့အျပင္ အခန္းပဲ ၀ယ္ရေတာ့မယ္။ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ ၀ယ္ထားတဲ့ အခန္းေတြဆိုရင္ အခန္းေတြ မွာ အမွတ္အသားေတြ သြားကပ္ထားမွာ ျဖစ္သလို မၾကာခဏလည္း ဘဏ္က အိုးအိမ္ နဲ႔ေပါင္းၿပီး ေျမျပင္မွာ သြားေရာက္စစ္ေဆး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေနဘဲနဲ႔ ငွားတာ ျပန္ေရာင္းတာ လုပ္ထားလို႔မရဘူး။ တကယ္အိမ္ရာ လိုအပ္တဲ့သူေတြကိုပဲ ဦးတည္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ မေနႏိုင္ေသးဘူး၊ ေလာေလာဆယ္ အဆင္မေျပႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္ေတာင္ ပိတ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ငွားတာေတာင္ ငွားခြင့္ ေပးမထားပါဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အိမ္ရာစည္းကမ္းခ်က္ မ်ားအရ တိုက္ခန္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ပိုင္မရွိေၾကာင္း ကတိခံ၀န္ ခ်က္ပါ တစ္ပါတည္း တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္ပိုင္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ တိုက္ခန္း ရရွိထားၿပီးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိ ရပါက တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္ မည့္အျပင္ ေပးသြင္းထားသည့္ တိုက္ခန္း တန္ဖိုး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ခုႏွိမ္ကာ တိုက္ခန္းကို ျပန္လည္သိမ္းယူ မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ တိုက္ခန္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား သည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ ထားရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။

တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိထားသူမ်ားသည္ ငါးႏွစ္ အတြင္း လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသလို ငါးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုပါကလည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"တကယ္ ေနစရာအခက္အခဲရွိတဲ့သူ ေတြ ရေစခ်င္တဲ့အတြက္ အိမ္ရာစည္ကမ္း စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔အညီ မၾကာခဏ စိစစ္ မွာပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကိုလည္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္"ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ သည့္ ယုဇန၊ ကေနာင္ႏွင့္ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာစီမံကိန္မ်ားရွိ တိုက္ခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ ထားသူမ်ားအနက္ ပထမအရစ္ တိုက္ခန္း တန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီေအာင္ ေငြေပးသြင္းထားၿပီးသူမ်ားကို ဦးစားေပး ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

ဩဂုတ္လကုန္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္အထိ ပထမ အရစ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းထားသူေပါင္း ၁,၃၁၁ ေယာက္စာရင္းကို ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔ကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လိႈင္သာယာ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းေပါင္း ၈,၀၀၀ ကို ေဆာက္လုပ္ မည္ျဖစ္သည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments