ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အစိမ္းေရာင္ နယ္ေျမျဖစ္ေရး ဇုန္ႀကီးငါးခုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

javascript

 ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမကို အစိမ္းေရာင္ နယ္ေျမ(Green City)ျဖစ္လာေစ ရန္ ဇုန္ႀကီးငါးခုေပၚတြင္ အေျခ ခံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေန ျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ နဂိုရွိၿပီးသား အေျခအေနေကာင္းတဲ့ စိမ္းစိုတဲ့ ေဒသႀကီး တစ္ခုကို Eco Tourism (သဘာဝအေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္း) ျမႇင့္တင္ဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း မူတစ္ခုခ်မွတ္ထားတာေပါ့။ အဲဒါရဲ႕အစိတ္အပိုင္း အေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္က ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

 ေနျပည္ေတာ္ကို အနာ ဂတ္စိမ္းလန္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ အဓိကအ ေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈမရွိျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ ေထြးမႈမရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မည့္ အ ႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မရွိ ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အေပၚ အေျခခံေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။

 ‘‘စီးပြားေရးအရ ပတ္ဝန္း က်င္ကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ အႀကီးစား စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြကေတာ့ ဒီမွာ ခြင့္ျပဳထားတာလည္းမရွိဘူး။ လက္ရွိအေနအထားအရ ေနာင္ လည္း လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးကို အမွီျပဳၿပီးေတာ့မွေနာင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္နဲ႔ သာယာလွပတဲ့ (Green Zone)စိမ္းလန္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ မူဝါဒရွိထားပါတယ္’’ ဟု ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိမ္း ေရာင္နယ္ေျမတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ Plan ေရးဆြဲရာ၌ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ အကြက္ႀကီးငါးကြက္ျဖစ္ သည့္ ဥတၱရသီရိ၊ ဒကၡိဏသီရိႏွစ္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး ႐ံုးမ်ားအပါအဝင္ သေျပကုန္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးမင္းသူက ဆိုသည္။

‘‘အထူးသျဖင့္ သဘာဝမ ပ်က္တဲ့ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း မ်ိဳးေတြေပါ့။ ၿမိဳ႕ေဟာင္း သံုးၿမိဳ႕ ျဖစ္တဲ့ ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေဝး၊ တပ္ ကုန္းၿမိဳ႕ေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ငါးၿမိဳ႕နယ္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ကိစၥကို ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာေပါ့’’ဟု ဦးမင္းသူ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဝန္ႀကီး ဌာနက Green City ဇုန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေလ့လာၾကည့္႐ႈလည္ပတ္ရန္ ေန ရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္ အအံုအတြင္း ႏုိင္ငံတကာမွ ဧည့္သည္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ စီမံ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ႏုိင္ငံရဲ႕ ဆိုးျခင္း ေကာင္း ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ေပးေနတဲ့ လႊတ္ ေတာ္ႀကီးထဲမွာ ဘယ္လိုေဆြးေႏြး သလဲဆိုတာေတြပါ ၾကည့္ႏိုင္၊ ျမင္ႏိုင္၊ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဝန္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ခရီးစဥ္ေတြ ေရးဆြဲၿပီး စီစဥ္ေပးေနပါတယ္’’ ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။

‘‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အမွီျပဳၿပီး ေတာ့မွ ေနာင္ပညာေရးဆိုင္ရာ ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္နဲ႔ သာယာလွပတဲ့ (Green Zone) စိမ္းလန္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ပဲ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ မူဝါဒ ရရွိထားတာေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ ေနျပည္ေတာ္တစ္ခုလံုးကို အေန အထားေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ အခု မွပဲ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အစီအစဥ္ဆြဲေနတုန္း ရွိေသးတယ္။ လက္ရွိအေနအထားကေတာ့ ေဒ သထြက္ပန္းေတြ၊ ေဒသထြက္အ ပင္ေတြကို ဦးစားေပးၿပီးမွ စိုက္ ပ်ိဳးေနတယ္’’ဟု ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ဦးမင္းသူက ဆို သည္။

ွSource : 7day Daily

Facebook comments