ကမၻာ့အဆင့္မီ Steel Structure ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ကန္သာယာတာဝါ အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္း ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး

javascript

 ကမၻာ့အဆင့္မီ Steel Structure ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ကန္သာယာတာဝါ

အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္း ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီျဖစ္ရာ ယခု

အခါ ငလ်င္ဒဏ္အျပည့္အဝခံႏိုင္သည့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး

Steel Structure ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ကန္သာယာတာဝါအဆင့္ျမင့္ စီမံကိန္း

(Kan Thar Yar ConsortiumTowers Project) ေဆာင္ရြက္ေနမႈမွာ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း

ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝဝ ကုန္က်ခံတည္ေဆာက္

ေနသည့္ ကန္သာယာတာဝါအဆင့္ျမင့္စီမံကိန္း (Kan Thar Yar Consortium Towers

Project) အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္h Asia Myanmar

Consortium Development ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔မွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ကန္သာယာတာဝါအဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းတည္ေနရာမွာ

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကန္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ ဦးေအာင္ျမတ္လမ္းေထာင့္ (သိမ္ျဖဴယာဥ္

ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္းေနရာ) တြင္တည္ရွိကာ ေျမဧရိယာအက်ယ္အဝန္း ၃ ဒသမ ၅၂

ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အေဆာက္အအံု

ေလးလံုးျဖစ္ေသာ အထပ္ေပါင္း ၂၅ ထပ္ပါဝင္မည့္ ယူနစ္ေပါင္း ၁၃၂ ယူနစ္ရွိ RESIDENTIAL

TOWER(LIFT ေျခာက္စင္း)၊အထပ္ေပါင္း ၂၂ ထပ္ရွိOFFICE TOWER (LIFT ေျခာက္စင္း)၊

အထပ္ေပါင္း ၂၂ ထပ္ရွိFIVE STAR HOTEL (LIFT ေလးစင္း) ႏွင့္ အထပ္ေပါင္း ၂၃ ထပ္ရွိ

အခန္းေပါင္း ၁၇၁ ခန္းပါဝင္မည့္ SERVICED APARTMENT (၂၁၈ဝ၁၂ စတုရန္းေပ)

(LIFTေျခာက္စင္း) တို႔ ပါဝင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေရးေပၚမီးသတ္စနစ္အတြက္

ဓာတ္ေလွကားမ်ား ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ကာSteel Structure ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထား

မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၂ ႏွစ္သက္တမ္းခံ ႀကံ႕ခိုင္ႏိုင္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကန္သာယာတာဝါအဆင့္ျမင့္စီမံကိန္း၏ စီမံမႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္ျဖဴက ''ႏိုင္ငံတကာက

လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ အဆင့္မီ႐ံုးခန္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ5A အဆင့္ရွိ

ဟိုတယ္အတြင္းမွာလည္း အဆင့္ျမင့္ တည္းခိုႏိုင္မယ့္ ဧရိယာမ်ားပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဟိုတယ္တည္းခိုတာကုန္က်မႈမ်ားတယ္ထင္ရင္လဲ လနဲ႔ခ်ီၿပီးေနထိုင္လို႔ရတဲ့ SERVICED

APARTMENT တစ္ခုကိုထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တကယ့္ကိုလံုၿခံဳမႈျပည့္ဝ

စြာေနထိုင္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ OFFICE TOWER တစ္ခုပါ ပါဝင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး

ဒီအိမ္ရာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္ ေရွာ့ပင္းစင္တာ ႏွစ္ခုကိုလည္း ဟိုတယ္

ေအာက္ထပ္မွာ ထားရွိေပးသြားမွာပါ။ အဓိကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္အနီးအနားနဲ ့ရပ္နီးရပ္ေဝးက

ျပည္သူ ၁၅ဝဝ အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေတာ့မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ ့

အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္နဲ ့ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာဆိုေတာ ့ ဒီကန္သာယာတာဝါအဆင့္ျမင့္စီမံကိန္း

ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အမွတ္တရျဖစ္ေစမယ့္၊ ေနာင္လာ

ေနာက္သားေတြလည္း ေခၚတြင္လို႔လြယ္ကူမယ့္ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့နာမည္တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး

အမွတ္တရနာမည္တစ္ခုအျဖစ္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားရွိေတာ့မွာပါ'' ဟု ရွင္းျပသည္။

Asia Myanmar Shinning Star Investment ကုမၸဏီလီမိတက္မွGeneral Manager Peng

Jincheng က ''ႏိုင္ငံျခားနည္းပညာရပ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ ၿပီး ဒီစီမံကိန္းကို အခ်ိန္မီၿပီးစီးဖို႔

ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းထဲမွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းပါဝင္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔Steel Structure စနစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ 

ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕အနီးတစ္ဝိုက္မွာရွိတဲ့Anhui ၿမိဳ ့ စက္႐ံုမွာပဲ လိုအပ္တဲ့Steel Structure ဆိုက္ေတြကို

ႀကိဳတင္ထုတ္လုပ္ထားၿပီးအခုဆိုရင္ ၁၂ လႊာအတြက္ထိကို ႀကိဳတင္ထုတ္လုပ္ထားၿပီးပါၿပီ။

ဒီစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ဒီဇိုင္းပံုစံဆြဲထားတာကလည္း ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္မယ့္ဒီဇိုင္းပံုစံကို

ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ထက္ပိုႀကီးမားတဲ့ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္လည္း

Steel Structure စနစ္နဲ႔ေဆာက္လုပ္ထားတာဆိုေတာ့ ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္တဲ့အခါမွာ မီတာ ၁ဝဝ အျမင့္ေက်ာ္ၿပီ

ဆိုရင္ RC စနစ္နဲ႔မသင့္ေတာ္တဲ့အတြက္Steel Structure စနစ္ကုိသာ အသံုးျပဳေဆာက္လုပ္ၾက

တာပါ'' ဟုSteel Structure ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းျပခဲ့သည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ အထပ္ေပါင္း ၂၅ ထပ္ပါဝင္မည့္ ယူနစ္ေပါင္း ၁၃၂ ယူနစ္ရွိ RESIDENTIAL

TOWER (LIFT ေျခာက္စင္း) အား အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး

အထပ္ေပါင္း ၂၂ ထပ္ပါဝင္ေဆာက္လုပ္မည့္ Phase 2 အပိုင္းျဖစ္ေသာ OFFICE TOWER

(LIFT ေျခာက္စင္း) မွာလည္း အၾကမ္းထည္လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ၌ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Steel Structure ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္

ေနသည့္ အထပ္ေပါင္း ၂၂ ထပ္ရွိ FIVE STAR HOTEL (LIFT ေလးစင္း) ႏွင္ ့အထပ္ေပါင္း ၂၃

ထပ္ရွိ အခန္းေပါင္း ၁၇၁ ခန္းပါဝင္မည့္SERVICED APARTMENT (၂၁၈ဝ၁၂ စတုရန္းေပ)(LIFT

ေျခာက္စင္း) ကိုလည္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္း၌ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၌ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္

ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္း၌ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည့္ ကန္သာယာတာဝါအဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား

ေပၚထြက္လာပါက ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိကအခ်က္အခ်ာက်မည့္ ေနရာျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ

အဆင့္မီ စူပါမားကတ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ား၊ ေရကူးကန္မ်ား၊ ကေလးကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ 

ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ကန္ေတာ္ႀကီး႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ကာ

တန္ခိုးႀကီးေသာ ေလးဆူဓာတ္ပံုေရႊတိဂံုဘုရားအား ေန႔စဥ္ဖူးေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Source: Webportal Myanmar

 

Facebook comments