ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ စီမံကိန္းသံုးခု ဂ်ပန္အေထာက္အပံ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံထဲမွ စတင္သုံးမည္

javascript

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ခရီး စဥ္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ ေငြေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံ အတြင္းမွ အခ်ဳိ႕ကုိအသုံးျပဳ၍ စီမံကိန္းသုံးခု ကုိ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ထံမွသိရသည္။

အဆုိပါ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအတြင္းမွ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သန္လ်င္တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းႏွစ္ခုတုိ႔ျဖစ္သည့္ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕ နယ္ရွိ လဂြမ္းျပင္ ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ လိႈင္ျမစ္ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ကုကၠိဳ၀ ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းတုိ႔ျဖစ္ကာ (JICA) ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ပင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"ဒီဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈက ငါးႏွစ္ အကူအညီျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြအားလံုးကို ဘယ္စီမံကိန္းမွာ ဘယ္ေလာက္ ေငြေၾကး ေခ်းသြားမယ္ဆုိတာေတာ့ အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး။  ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္က ေတာ့ ပထမႏွစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီထဲက တခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြကေတာ့ စေနပါၿပီ"ဟု JICA ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကိုင္အိခ်ီယို နာကာဆာ၀ါက ေျပာသည္။

ဂ်ပန္၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈတြင္ အတုိး ႏႈန္းသက္သာသည့္ ေရရွည္အေထာက္အပံ့ (ODA Loan)ႏွင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ မလုိ သည့္ေခ်းေငြ (Grant Aid) တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္း ေဒၚလာရွစ္ ဘီလ်ံအကူ အညီတြင္ ပါ၀င္သည့္ အတိုးႏႈန္းသက္သာ သည့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ (ODA Loan) မ်ားကို JICA က အမ်ားဆံုး စီမံခန္႔ခြဲသြားမည္ျဖစ္ ကာ ေခ်းေငြရရွိမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း JICA ကပင္ စီမံကိန္းၿပီးဆံုးသည္အထိ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကိုင္အိခ်ီယို နာကာဆာ၀ါက ေျပာသည္။

ဂ်ပန္အကူအညီေငြေၾကးျဖင့္ စတင္မည္ ျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မစၥတာ ကိုင္အိခ်ီယို နာကာဆာ၀ါက "သန္လ်င္တံတားသစ္တစ္စင္းကို ထုိးဖုိ႔ အတြက္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေရေပးေ၀တဲ့ စီမံကိန္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြလည္း အဲဒီ ထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ လဂြမ္းျပင္ဆုိတဲ့ေနရာ ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုေရေပးေ၀တဲ့ စီမံကိန္း၊ ကုကိၠဳ၀ကေန လိႈင္ျမစ္ကိုျဖတ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အလယ္ပိုင္းကို ေရေပးေ၀ဖုိ႔ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံထဲမွာပါတဲ့ စီမံကိန္း ေတြ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

သန္လ်င္တံတားသစ္စီမံကိန္းသည္ အတုိးႏႈန္းသက္သာသည့္ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ သည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၈၀ ကုန္ က်မည္ျဖစ္သည္။ အတုိးႏႈန္းမွာ သုညဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြျဖစ္သည္။ JICA က တံတားေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္း အတြက္ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ မ်ားကို တင္ဒါေခၚ သြားမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တံတားဒီဇိုင္း၏ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္မႈ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၇ တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

"ပထမဆံုးအေနနဲ႔ တည္ေဆာက္မယ့္ ကုမၸဏီကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့အခါ ေဆာက္လုပ္ေရးအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရပါတယ္။ ကုမၸဏီ က တံတားကို စၿပီးေဆာက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ စက္ပစၥည္းေတြ တင္သြင္းဖို႔ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေငြပမာဏကို စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ထည့္ ခ်ဳပ္ရပါတယ္။ အဲဒီေငြကို ေပးတဲ့အခါမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကုမၸဏီကို ေပးတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ JICA က တုိက္႐ိုက္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု မစၥတာ နာကာဆာ၀ါက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေရေပးေ၀ေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ လဂြမ္းျပင္ ေရေပးေ၀ ေရးစီမံကိန္းမွာလည္း အတုိးႏႈန္းနည္း ေခ်းေငြအစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၇ ဇြန္လတြင္ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ကုကၠိဳ၀မွ လိႈင္ျမစ္ကိုျဖတ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အလယ္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေရေပးေ၀မည့္စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေခ်းေငြေပးေရး သေဘာတူ ညီမႈလက္မွတ္ ေရးထိုးမည္ဟုသိရသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments