အတိုးႏႈန္းသက္သာသည့္ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းထား

javascript

ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားထံမွ အတိုးႏႈန္းသက္သာသည့္ အိမ္ရာေခ်းေငြ မ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦး၀င္းေဇာ္က ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ယင္းေခ်းေငြမ်ား ရရွိပါက အမ်ားျပည္သူ မ်ားကို အတိုးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေပးဆပ္ႏိုင္သည့္စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထုတ္ ေခ်းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

"လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအမ်ားႀကီး ဆက္လုပ္ ရဦးမွာျဖစ္တယ္။ ဘဏ္ေကာ၊ ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ပါ ေခ်းေငြေတြရဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ေခ်းေငြေတြရဖို႔ဆိုတာ ဘဏ္ ကို ၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ခံေပးမွ ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ လတ္တေလာမွာ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္တို႔နဲ႔ ေတာ့ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ဘယ္ဘဏ္ဆီက ယူမယ္ဆိုတာေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ ဂ်ပန္ဆီကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ခရီးစဥ္မွာ အိမ္ရာကိစၥအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ODA loan အျဖစ္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ေခ်းတဲ့စနစ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေန ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ အမ်ားျပည္သူကို ႏွစ္ရွည္စနစ္နဲ႔ ေခ်းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ားမွ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်း ႏိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိလာ ေနသည့္အတြက္ ယင္းေခ်းေငြမ်ားကို ရရွိႏိုင္ ရန္ စိစစ္
ညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား အေျမာက္အျမား ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္၊ အိမ္ရာ၀ယ္ယူသူ မ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစဘဲ ေရရွည္ ေပးဆပ္ႏိုင္မည့္ ႏွစ္ရွည္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် ႏိုင္ရန္၊ ျပည္တြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဘဏ္ေခ်းေငြ မ်ားထုတ္ေခ်းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားထံမွ သက္သာသည့္ အတိုး ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေခ်းယူႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးျဖစ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"Long term loan ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံဆီလည္း တင္ျပထား တယ္။ ျပည္သူေတြဆီက ႏွစ္ခ်င္းဆပ္ deposit ေငြကိုယူၿပီး တစ္ဖက္မွာ ႏွစ္ ၃၀ ေခ်းေငြယူ မယ့္သူကို သြားေခ်းလို႔မရဘူး။ ႏိုင္ငံတကာက အိမ္ရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဘဏ္ေတြကလည္း Soft loan ေတြကို ေပးခ်င္တာေတြ ရွိလာၿပီ။ သူတို႔ေပးမယ့္ Soft loan ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘဏ္က သစၥာရွိရွိနဲ႔ ျပည္သူလက္ထဲေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးပါမယ္။ အတုိးလည္း အမ်ား ႀကီးယူလို႔ မရပါဘူး။ ၀န္ေဆာင္ခသာသာ ေလာက္ပဲ ယူဖို႔စဥ္းစားထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆီကလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ အကူအညီေတြ ရေနပါၿပီ"ဟု ေဆာက္လုပ္ ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသာေဌးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ၀ယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က တိုက္ခန္း
တန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကနဦး ေပးသြင္းေစကာ က်န္ေငြ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၁၀ ႏွစ္အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္သည့္ စနစ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အနည္းဆံုး လစာ၀င္ေငြ က်ပ္ ေလးသိန္းေက်ာ္ ၀င္ေငြရွိ သည့္ အေထာက္အထားမ်ားပါ ပူးတြဲတင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။

လစဥ္ေပးသြင္းေငြမွာလည္း ပ်မ္းမွ် တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀,၀၀၀ ႏႈန္း က်သင့္ေနသည့္အတြက္ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူ မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ "လစဥ္ေပးသြင္းတဲ့ေငြ မ်ားေနတဲ့ ျပႆနာ ကိုလည္း အႏွစ္ ၂၀၊ အႏွစ္ ၃၀ ေလာက္အထိ ေပးႏိုင္တဲ့ Long term Mortgage loan (ေရရွည္ေပးတဲ့ေခ်းေငြ)ေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရက ကူညီေထာက္ခံေပးပါတယ္။ ကမ္း လွမ္းလာတဲ့ ဘဏ္ေတြလည္း ရွိလာပါၿပီ။ အဲဒါေတြသာ ရလာရင္ေတာ့ လစဥ္သြင္းေငြ ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ေလ်ာ့သြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments