ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္ဆန္းတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးမည္ဟုဆို

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း ကို လာမည့္ ဧၿပီတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္မ လြတ္ကင္းသည့္ အိမ္ေထာင္စု မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ ပထမေလး လပတ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျမန္မာ့ မီးရထားမွ သတင္းရရွိသည္။


‘‘ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းတစ္ ေလွ်ာက္မွာ ၿငိစြန္းႏိုင္တဲ့ ေစ်းဆုိင္ေလးေတြ၊ အိမ္ေလးေတြအပါအ ဝင္ ေနထုိင္ၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ ၾကသူေတြ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိရင္ ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လုပ္မလဲဆိုတာ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္မႈျပဳ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းရင္ ထိခုိက္နစ္နာႏိုင္မယ့္ အိမ္ေလး ေတြ၊ ေစ်းဆုိင္ေလးေတြကို ဆံုး႐ႈံး နစ္နာမႈအလိုက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုတာ မိဘ ျပည္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္’’ ဟု ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ျမန္မာျပည္)အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရမည့္ မီးရထားရဲအိမ္ခန္းႏွင့္ ဝန္ထမ္း မ်ားအေဆာက္အအံု ၁၄ လံုး၊ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား တစ္စင္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အိမ္တစ္လံုး၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ႏွစ္ဆိုင္၊ ျပည္သူလူထုေန အေဆာက္အအံု ရွစ္လံုး၊ စိုက္ပ်ိဳးေနရာငါးေန ရာႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ငယ္ ေလးဆိုင္ ပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၄ ေနရာကို ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အအံု ဖ်က္သိမ္း ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းေၾကာင့္ ထုိက္ သင့္ေသာ ေငြေၾကးကို သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္စရိတ္အျဖစ္ ေပးအပ္ ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာတြင္ အေျခက်ရန္ လူတစ္ဦးစီအတြက္ ထုိက္ သင့္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား က႐ုဏာ ေၾကးအျဖစ္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း ပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ မလြတ္ကင္းေသာ ပ်ံက်ေစ်းသည္ သံုးဦး၊ တညင္းကုန္းဘူတာ၌ ၁၈၃ဦး၊ သမုိင္းဘူတာ၌ ၁၃၁ ဦး၊ ကန္ဘဲ့ဘူတာ၌ ၁၂ ဦးႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာ၌ ၁၇ ဦးတို႔ကို ျမန္မာ့မီးရထားကလာမည့္ ဒီဇင္ဘာကစ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကို လာမည့္ ၂၀၁၇ ဧၿပီတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ရာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ရာတြင္ ရထားသံလမ္းမ်ားအျပင္ ဇလီဖားတံုးမ်ား လူကူးခံုးေက်ာ္တံ တားမ်ား၊ အခ်က္ျပစခန္းမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္း၊ ရထားဘူတာႏွင့္ ဘူတာ႐ံုအေဆာက္အံုမ်ားကို လည္း တစ္ပါတည္း အဆင့္ျမႇင့္ တင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာမွာ ႏွစ္ ပိုင္းခြဲထားပါတယ္။ ပထမတစ္ ပိုင္းက ႏုိင္ငံျခားအကူအညီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အပိုင္း၊ က်န္တဲ့ ဒုတိယအပိုင္းက ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ ဂ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့အပိုင္းပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔လုပ္တဲ့အ ပိုင္းမွာ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပလက္ေဖာင္းေတြ၊ ဘူတာေတြ၊ စႀကႍေတြ၊ ေရေျမာင္းေတြ၊ ေျမ ထိန္းနံရံေတြအားလံုးကို လုပ္သြား မယ္’’ဟု ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း ပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း တြင္ ဂ်ပန္ ဂ်ိဳက္ကာမွ ODA ေခ်း ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၆ သန္းျဖင့္ DMU အဆင့္ျမႇင့္ရထားတြဲ ေျခာက္တြဲပါ တြဲဆုိင္း ၁၁ ဆိုင္း ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ရထားကားလမ္း ကူး ၂၅ ေနရာ၌ အခ်က္ျပ စနစ္သစ္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

Source : 7day Daily

Facebook comments