မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း ၂၀၄၀၏ အစီရင္ခံစာသစ္ကုိ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌တင္သြင္းမည္

javascript

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီက ေရးဆြဲခဲ့သည့္ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ၂ဝ၄ဝ သည္ ယခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ၫြန္ၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီးသည့္ စီမံကိန္းအသစ္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ အစီရင္ခံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ခံကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကိုင္အိခ်ီယို နာကာဆာဝါ က ေျပာသည္။

''ဒီစီမံကိန္းကိုစဆြဲတဲ့အေျခအေနနဲ႔အခုအေျခအေနေတြကအမ်ား ႀကီးေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါၿပီ။ ဥပမာ- ယာဥ္ပိတ္ဆုိ႔မႈက ၂ဝ၁၂ ကထက္ အမ်ားႀကီးဆုိးလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္အခုအစိုရတက္ၿပီး ေနာက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကဒီစီမံကိန္းႀကီးကလက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပန္ျပင္ေပးပါလုိ႔ ေျပာတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JICAက ျပန္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ေနပါတယ္။

ဒီႏွစ္မကုန္ခင္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို အစီရင္ခံ ျပန္တင္ရမွာပါ'' ဟု ၄င္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္) ကိုေျပာသည္။ လက္ရွိေရးဆြဲေနသည့္ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ၂ဝ၄ဝ ေရးဆြဲၿပီးစီးသြားပါ က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမွ အစိုးရဘတ္ဂ်တ္အေနအထား၊ ႏုိင္ငံ တကာမွ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ ဘတ္ဂ်တ္အေနအထားမ်ားကို ခ်ိန္ဆကာ လုပ္ေဆာင္ရန္
လုိအပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ားကို အဆုိပါၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကို အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ကုိင္အိခ်ီယုိ က ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments