ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မံုရြာတြင္ေဆြးေႏြး

javascript

ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ရာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မံုရြာၿမိဳ႕၌ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း၏ ဧရာ၀တီျမစ္ ၀ွမ္းအေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပည္သူ႔အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပ ၿပီး တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ႏို၀င္ ဘာ ၂၁ ရက္က မံုရြာၿမိဳ႕ ၀င္းယူ နတီဟုိတယ္အစည္းအေ၀းခန္းမ ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

‘‘မံုရြာမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပတာပါ။ မံုရြာမွာ တုိင္းေဒ သႀကီးအစိုးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ေတြအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတာျဖစ္ ပါတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္ စံုစီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံကိန္းအေနနဲ႔ တတိယအႀကိမ္က်င္းပတာပါ။  အခုေဆြးေႏြးပြဲက ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ေခ်းေငြေဒၚလာသန္းတစ္ရာနဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခဲြ မႈ စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနပါ တယ္။ အဲဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပည္သူမ်ားလည္း သိေစခ်င္ တယ္’’ဟု ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္ စံုစီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံကိန္းမွ ေဒါက္တာ ခင္နီနီသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတြင္ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စုိက္ ပ်ိဳးေရရရိွမႈ၊ ေရအရည္အေသြး၊  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး၊ သဘာ၀အေျချပဳခရီးသြား လာျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည့္ ေရေၾကာင္း ပုိ႔ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ က႑အားလံုး ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခဲြၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံု စီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲ မႈ စီမံကိန္းမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္  စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ မွ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဌာန အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သင့္ပါတယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ အ ေျခအေနက ၀ိသမေလာဘသား ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ မူလအေျခအေနေတြ ပ်က္ယြင္း ကုန္ၿပီး သဘာ၀အေနအထားက အင္မတန္မွ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ရာက ေန စိတ္ပ်က္စရာအေနအထား ကုိ ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု မင္းကင္းၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၅ ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ ဘ႑ာေရးသေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ ေခ်းေငြစတင္သံုးစြဲခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ စီမံကိန္းကာလမွာ ၂၀၁၅ မွစတင္၍ ၂၀၂၀ စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရိွသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ သည္ ဧရိယာ ၃၈၂,၃၈၃ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ ျမစ္အလ်ား ၂,၁၀၀ ကီလုိမီတာ၊ ျမစ္၀ွမ္းဧရိယာအ တြင္း ပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕ ၂၆၁ ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၄,၅၆၃ ရြာရိွ ေၾကာင္း ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္ စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းမွတ္တမ္း မ်ားအရ သိရသည္။

Source : 7day Daily

Facebook comments