လွည္းကူးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေျမကြက္အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား မ်ားျပားေန

javascript

လွည္းကူးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေျမကြက္အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား မ်ားျပားေန

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း သိန္း ၃၀ မွ ၁၀၀ ၀န္းက်င္

တန္ဖုိးသင့္တင့္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း ေဒသခံ

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

ယခုအခါ ၿမိဳ႔တြင္း လံုးခ်င္းတုိက္ခန္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မ်ားမွာ

ေရာင္းသူ၀ယ္သူ အဆင္ေျပေသာ ညိႈႏိႈင္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားသာ အေရာင္း

အ၀ယ္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရၿပီး ၀ယ္ေရာင္း ၀ယ္လုိမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္

ေငြေဖာ္ႏိုင္မည့္ လူအမ်ားစိတ္၀င္စား၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ အခြင့္အလမ္း

ပိုမုိမ်ားေသာ ၿမိဳ႔နယ္စံုရိွ သင့္တင့္ေသာ တန္ဖုိးျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ ေျမကြက္

မ်ားအား ပိုမုိစိတ္၀င္စားမႈ ရိွေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယခုအခါ လွည္းကူးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေျမကြက္မ်ားအားလည္း စိတ္၀င္တစား

လာေရာက္ ၾကည့္ရႈ၀ယ္ယူမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း Property.com.mm သတင္း

မီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာစံုစမ္း သိရပါသည္။

 

ေမွာ္ဘီဘက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြနဲ႔ ဒီဘက္ လွည္းကူးဘက္ေတြ လာၾကည့္ၾကသူ

ေတြ ရိွပါတယ္ တခ်ိဳ႔လည္း ရြာေျမေလးေတြ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ၀ယ္ခ်င္ၾက

တာမ်ိဳးေတြလည္း ေတြ႔ရတယ္ ေစ်းက သိန္း ငါးဆယ္ေအာက္ေလာက္ဆုိေတာ့

အမ်ားစု တတ္ႏိုင္တဲ့ေစ်းေပ့ါ အနိမ့္ဆံုးဆုိရင္ သိန္း ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္

ေတြလည္း အေရာင္းေခၚၾကတာေတြရတယ္ ဒရယ္ဘုိရြာဘက္ေတြဆုိရင္ ေစ်း

ပိုတယ္ အရင္ရန္ကုန္ - မႏ ၱေလးကားလမ္းမေဟာင္းေဘးေတြေပ့ါ ကလီေထာ္

ရြာဘက္ေတြဆုိရင္ေတာ့ သိန္း ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္အကြက္ေတြ အေရာင္းေခၚတာ

ေတြ ရိွတယ္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြလည္း အေရာင္းေခၚတာေတြရိွပါတယ္ ဟိုင္းကူးရြာ

ဘက္ေတြဆိုရင္ ေစ်းသက္သာတယ္ ရန္ကုန္ - ပဲခူးလမ္းမေဘးေတြဆုိရင္ေတာ့

ေစ်းပိုေခၚၾကတယ္ ေညာင္ကုန္းရြာဘက္ေတြမွာလည္း အေရာင္းေတြရိွေပမယ့္

လယ္ေျမေတြ ပိုေတြ႔ရပါတယ္ ဟု ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

 

ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဧကမ်ားမ်ားပိုင္ဆုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲျခမ္း

ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရိွၿပီး ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားတြင္ ေစ်းေခၚဆုိမႈမ်ားမွာ ၿခံေျမအတြင္း

စိုက္ခင္းသီးပင္မ်ား ပါ၀င္မႈ အနည္းအမ်ား၊ ႏွစ္သက္တမ္းအနည္းအမ်ားေပၚ

မူတည္၍ ေစ်းကြာဟေၾကာင္း သိရသည္။ 

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

 

Facebook comments