ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေျမေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈမရွိေစရန္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္မည္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရက ေျမေစ်းၾကပ္
မတ္ထိန္းညႇိၿပီး စနစ္တက်တင္ဒါ ေခၚကာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး
၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ဖက္ကမ္းရွိ တြံေတး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ 
ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမဟက္တာ ၇၂၈၄ ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္က တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ 
ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာ ကုမၸဏီ၊ ေရႊပုပၸား
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆာက္လုပ္ ေရးႏွင့္ Business Capital City Development Ltd တို႔ကို
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕သစ္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ႏိုဝင္ဘာလ ဒုတိယပတ္က တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားကို ေျမမ်ား
ခြဲေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိ ေၾကာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္သည့္ အပိုင္းတြင္ 
ပါဝင္ခြင့္ရႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္မလုပ္ကိုင္လိုပါက အျခား ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚ
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏွစ္ အလိုက္ တစ္ဆင့္ခ်င္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ လူထု၏ လူေနမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက
ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ တိုးပြားလာမည့္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူဦးေရအတြက္ အိမ္ရာ မ်ား၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
တိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

Source:Myanmar Time

Facebook comments