အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ႏိုင္ငံျခားေငြေဈး အေျပာင္းအလဲေပၚမူတည္ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္လာ

javascript
ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု ေဈးႏႈန္းက် ဆင္းမႈေတြရွိေနေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြေဈး အေျပာင္းအလဲမ်ားေနတာ ေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္အေဆာက္အ အံု အမ်ားစု ေဒၚလာ
ေဈးႏႈန္းနဲ႔သာ ေဈးကြက္ျဖန္႔တာေတြ ရွိေနတယ္ လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕ဆီက သိရပါတယ္။

‘ေဈးကြက္အေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔က ၂၂ ထပ္အျမင့္ အေဆာက္အအံုေတြကို အခုမွ စေဆာက္လာၾကတာ ပံုမွန္အေရာင္းအဝယ္နဲ႔ဆိုရင္ ေျမစတူးတာနဲ႔ ေကာင္းတဲ့ေနရာဆို အကုန္ေရာင္းၿပီးတယ္၊ အခုအခ်ိန္မွာ က်ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ေနရာေတြ ေတာင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ၿပီးမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ဝယ္ လိုအားလိုက္တယ္၊ အခုေနာက္ပိုင္းေဈးကြက္က ႏိုင္ငံျခားေတြနဲ႔ ေရာင္းတယ္၊ ေဒၚလာေဈးကို ၾကည့္ၿပီး ေဈးကစားလာၾက တယ္˘ လို႔ ယူေကေဆာက္လုပ္ေရးက ကို
ထက္ေဝက ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားက တိုက္႐ိုက္နီးပါး ဝင္ေရာက္တဲ့ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ စီမံကိန္းအမ်ားစုဟာ ၈၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ေဆာက္လုပ္တဲ့ စီမံ ကိန္းအမ်ားစုကေတာ့ ေျမျပင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းေတြမွာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစတင္ေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ 
လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းခံထားရတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

လက္ရွိေဈးကြက္ထဲကို ႏိုင္ငံ ျခားက ထပ္မံဝင္ေရာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမရွိသေလာက္ နည္းပါးေနေပမဲ့ ဝင္ေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ တည္ေဆာက္မႈျပန္လည္ျပဳျပင္ရတာနဲ႔ ဒီဇိုင္းျပန္ေျပာင္းရတာမ်ိဳး ေတြ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေန တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေဈးကြက္ေတြကလည္း ႏိုင္ငံျခားသားႏွစ္
ရွည္အငွားနဲ႔ အေရာင္းေတြကို ဦးတည္ၾကတာျဖစ္လို႔ တစ္ စတုရန္းေပေဈးႏႈန္းကို ေဒၚလာေဈးနဲ႔ သတ္မွတ္တာေတြ မ်ားလာ ပါတယ္။

အခက္အခဲမ်ားနဲ႔

ျပည္တြင္းက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္ပ က လုပ္ငန္းေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တည္ေဆာက္မယ့္ အေဆာက္အအံုကုန္က်စရိတ္ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ တည္ေဆာက္တဲ့အခါ ၾကာ ျမင့္မယ့္အခ်ိန္တို႔ကို တစ္ခါတည္းတြက္ခ်က္ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေဆာက္အအံုေဆာက္ လုပ္သူ အေနနဲ႔  ဝယ္လိုအားအေရ
အတြက္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး ေဆာက္ လုပ္တာထက္ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြ ဘတ္ဂ်က္ေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္သင့္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆာက္ လုပ္ေရးအမ်ားစုက ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ မကင္းၾကတာေၾကာင့္ ေဈးကြက္ မေကာင္းခ်ိန္မွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္ဖို႔ အခက္အခဲၾကံဳရတာျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာက္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကိုလည္း ျပည္တြင္းက လုပ္ငန္းရွင္ေတြထက္ ျပည္ပက လာေရာက္ ေဆာက္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို အက်ိဳးတူ ငွားရမ္းေဆာက္လုပ္ၾက
တာျဖစ္ၿပီး အခုလို ေဈးကြက္ေအးေနခ်ိန္မွာ ျပည္ပက ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေစာင့္ၾကည့္တာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

‘အခုက အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာေတြ အကုန္နီးပါးက ကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကးနဲ႔ လည္ပတ္ေနရတာ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ေငြမလိုက္ႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းက ရပ္တန္႔ၿပီးက်န္ခဲ့မွာပဲ”လို႔ အံ့ထူးေဆာက္လုပ္ေရးက မန္ေနဂ်ာကိုမင္းမင္းက ေျပာပါတယ္။


ဝယ္လိုအားေျပာင္းလဲလာ

တိုက္ခန္းအမ်ားစုရဲ႕ ဝယ္လို အားအေျခအေနကေတာ့ ၿမိဳ႕တြင္း တိုက္ခန္းေတြထက္အသစ္ ေဆာက္လုပ္တဲ့ တိုက္ခန္းေတြရဲ႕ ဝယ္လက္ဟာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္ ေရာင္းခ်တဲ့ တိုက္ခန္းေတြ ရဲ႕ ေဈးႏႈန္းေတြကလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄၀၊ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္အထိ က်ဆင္းေနတာ ေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္း
ျမင့္မားတဲ့ ကြန္ဒို တိုက္ခန္းေတြလည္း တျဖည္း ျဖည္း ဝယ္လက္ေပ်ာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလက္ရွိေဈးကြက္အေနအထားကေတာ့ ဝယ္လက္လံုးဝ ေပ်ာက္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အမွန္ တကယ္ေနထိုင္သူေဈးကြက္ရွိေနေသးတဲ့ အေနအထားေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုတိုက္ ခန္းေတြရဲ႕ ေဈးႏႈန္းေတြကေတာ့ တစ္စတုရန္းေပကို ေဒၚလာ ၂၀ဝ ဝန္းက်င္မွ ေဒၚလာ ၄၀ဝ ဝန္းက်င္ ေလာက္အထိ က်သင့္တာေၾကာင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းတစ္ခန္းရဲ႕ ေဈး ႏႈန္းေတြဟာ အနည္းဆံုးေဒၚလာ ၂၀,ဝ၀ဝ ေလာက္အထိ ေဈးကြက္ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္ ပိုင္းေဆာက္လုပ္လာၾကတဲ့အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕တြင္းကေျမေနရာေတြထက္ ၿမိဳ႕တြင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး လူ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားတဲ့ေနရာ ေတြမွာ အိမ္ရာေတြေဆာက္လုပ္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္လာၾကပါတယ္။


Source:Kumudra

Facebook comments