ကန္ထ႐ုိက္တုိက္မ်ား ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ျပင္ဆင္ရန္ သံုးသပ္ေနဆဲျဖစ္

javascript

ကိုယ္ပုိင္ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္ရန္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္အေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို အစိုးရက သံုးသပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ ပိုေရးရွင္း (YESC) က ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လတြင္ ကီလို၀ပ္ ၃၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲမည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ရမည္ဟု မူ၀ါဒအသစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾက ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

YESC ၏ မူ၀ါဒအသစ္ခ်မွတ္မႈအရ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈသည္ ကီလုိ၀ပ္ ၃၀ အထိ သံုးစြဲမႈမွာ အိမ္ခန္း သံုးခန္းခန္႔သာ သံုးစြဲ ႏုိင္သည္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည့္ တိုက္ခန္းအမ်ား စုမွာ ကီလုိ၀ပ္ ၃၀ ထပ္ပိုမည္ျဖစ္သည္။

"လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပန္ျပင္ဆင္ဖုိ႔တင္ျပတဲ့ အေပၚမွာ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ျပန္ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စည္ပင္သာယာေရးဘက္ကလည္း သံုးခန္းႏွင့္ အထက္ကို ထရန္စေဖာ္မာ အိမ္တုိင္း တပ္ရမယ္ဆုိတာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ တင္ျပခ်က္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကလည္း လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မူ၀ါဒအသစ္ ျပန္ျပင္တဲ့အထိေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ရေသး ဘဲ သံုးသပ္ဆဲအဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္"ဟု အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)၏ လက္ေထာက္ဌာနမႉး ဦးေန၀င္းက ေျပာသည္။

ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အဆုိပါ မူ၀ါဒ သတ္မွတ္လုိက္မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းရွိ တိုက္ခန္းအေဆာက္အအံု အားလံုးနီးပါး ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ရပါက ကုန္က်စရိတ္
မ်ားလာမည္ျဖစ္ၿပီး တုိက္ခန္း ေဈးမ်ား ျမင့္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ထရန္စေဖာ္မာ မ်ားေၾကာင့္ ေနရာအခက္ အခဲႏွင့္ ၿမိဳ႕အဂၤါ ရပ္ ထိခုိက္ႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရထံ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ တြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ (YESC) မူ၀ါဒအသစ္ သတ္မွတ္မႈမွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပႏုိင္သည့္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ သတ္မွတ္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရဘက္ကလည္း ျပင္ဆင္ ႏုိင္ရန္အတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရကေတာ့ ဒီမူ၀ါကို ျပန္ျပင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အျခားနည္းလမ္းေတြကိုလည္း စဥ္းစားေနတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္ေတြကို ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ခုိင္းမယ့္အစား (YESC) ကိုပဲဦးေဆာင္ၿပီး တပ္ခုိင္းမယ္၊ ဒါေပမဲ့ တစ္အိမ္တစ္လံုး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လမ္းထဲမွာ ကန္ထ႐ိုက္တာ သံုးလံုးရွိတယ္၊ ငါးလံုးရွိတယ္ဆုိ ထရန္စေဖာ္မာတစ္ခုထားလုိက္။ အဲဒီအစား မီတာတပ္ဆင္ခကို တုိးေတာင္းတာတုိ႔ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ စဥ္းစားေနၾကတယ္"ဟု ဦးေန၀င္းက ေျပာသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘက္ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္ သည့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္စိစစ္ေပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါမူ၀ါဒအသစ္ကို ခ်မွတ္လုိက္သည့္ ဩဂုတ္လမွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးျခင္း မရွိေသးသည့္ ယခုအခ်ိန္ အထိ ၾကားကာလမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးသြားသည့္ အေဆာက္အအံု အသစ္ အခ်ဳိ႕သည္ ကိုယ္ပုိင္ထရန္စေဖာ္မာမ်ား တပ္ဆင္ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေဆာက္တဲ့ ၁၇ ႏွစ္ခန္းပါတဲ့ အေဆာက္အအံုဆို ဒီမူ၀ါဒ ထုတ္ထားေတာ့ မျဖစ္မေန ထရန္စေဖာ္မာ တပ္လုိက္ ရတယ္။ မတပ္ရင္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ထရန္စေဖာ္မာတပ္တာ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ထပ္ကုန္တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ယခင္မူ၀ါဒမွာ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ၁၀ ကီလုိ၀ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ခန္း ၁၇ ခန္းအထိ အမ်ားျပည္သူသံုး ထရန္စေဖာ္မာမွ တစ္ခန္း ခ်င္း ႐ိုး႐ိုးအိမ္သံုး မီတာျဖင့္ တပ္ဆင္သံုးစြဲခြင့္ ရရွိၿပီး အခန္း ၁၈ ခန္းအထက္ျဖစ္မွသာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္သံုးစြဲရျခင္း ျဖစ္သည္။ "ဒီလို သတ္မွတ္လုိက္ေတာ့ မျဖစ္မေန ထရန္စေဖာ္မာတပ္ရရင္ ကန္ထ႐ိုက္ကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ကို အခန္းထဲမွာ ထပ္ေပါင္းမွာပဲေလ။ ဘယ္သူမွေတာ့ ေလွ်ာ့ၿပီး အ႐ံႈးခံ မေရာင္းဘူး။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ျပည္သူပဲ ဒုကၡေရာက္မွာေပါ့"ဟု ၎က ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments