႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံု အေရာင္းႏွင့္ အငွားေဈးကြက္ ေကာင္းေနဆဲဟုဆုိ

javascript
ယခုႏွစ္အတြင္း အသစ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေသာ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံု အသစ္မ်ားမ်ားျပားလာေသာ္လည္း ယခင္ ရွိႏွင့္ေနေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ႐ံုးခန္း အေရာင္းႏွင့္ အငွားေဈးကြက္မွာ ေကာင္းမြန္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Collier International အိမ္ျခံ ေျမ အၾကံေပးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း အသစ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး ေသာ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုအသစ္သံုးခုမွ စုစုေပါင္း အက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းမီတာ ၄၂,၀၀၀ ေက်ာ္ ႐ံုးခန္းမ်ား 
အသစ္ေဆာက္လုပ္ကာ ငွားရမ္းခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ႐ံုးခန္းမ်ားမွာ ၀ယ္လိုအား ေကာင္းမြန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းCollier International မန္ေနဂ်ာ Mr. Karlo Pobre က ေျပာသည္။

ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားေနသည့္ အတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း Myint & Associate ကုမၸဏီကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ Vantage Tower၊ ျမန္မာ့ဩဘာလုပ္ငန္း
စုက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာရွစ္မိုင္ စီးပြား ေရးစင္တာမ်ားမွ အရည္အေသြးျမင့္႐ံုးခန္း မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေနေသာ ဆူးေလစင္တာတုိ႔မွ ႐ံုးခန္း အေဆာက္အအံုမ်ား မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၎က ေျပာသည္။
ျပည္တြင္း၌ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာၾကေသာ္လည္း ႐ံုးခန္းေဈးကြက္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ လို
အပ္ ဆဲျဖစ္ၿပီး သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ယခုႏွစ္ တြင္ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္ စတုရန္းမီတာတစ္သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမည့္ ဆူးေလစကြဲ အေဆာက္အအံုက ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ ႐ံုးခန္း လိုအပ္ခ်က္၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ
႐ံုးခန္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာတာ၀ါကလည္း႐ံုးခန္းအေရအတြက္ အမ်ားအျပား အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ 
ခဲ့ေၾကာင္း၎က ေျပာသည္။

"အရည္အေသြးျမင့္ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုေတြ လံုေလာက္စြာရွိၿပီး ေဈးႏႈန္းလည္း သင့္တင့္မယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ႐ံုးခန္း ေတြကို office tower ေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕
ခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ႐ံုးခန္းအေဆာက္ အအံုေတြ မရွိလို႔သာ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္နဲ႔ လူစည္ကားရာေနရာေတြက ရပ္ကြက္ေတြ၊ လမ္းေတြထဲက တိုက္ခန္းေတြ၊ 
ကြန္ဒိုေတြမွာ ကုမၸဏီ ႐ံုးခန္းေတြဖြင့္ေနၾကတာေပါ့''ဟု ျမတ္မင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မင္းကေျပာသည္။

အစိုးရသစ္၏ အထပ္ျမင့္စိစစ္မႈႏွင့္ ခြင့္ျပဳ မိန္႔ေပးျခင္း ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ အတြင္းအသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ယခင္ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္း
မည္ျဖစ္ရာ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံု၀ယ္လိုအားႏွင့္ အငွား ေဈးကြက္လည္း ပိုမိုေကာင္းလာႏုိင္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments