ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ထိုင္းသို႔သြားေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်၊ မေလးရွားသို႔ ျပန္မ်ားလာ

javascript


ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံျခား သားအလုပ္သမားေခၚယူမႈကို ယခင္ကထက္ပို၍ စိစစ္လာၿပီး အလုပ္သမားေခၚယူမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေခၚစာအသစ္မ်ားေပးပို႔မႈ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ေစလႊတ္သည့္အေရအတြက္က် ဆင္းလာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕ က ဆိုသည္။

‘‘ထိုင္းဘက္က Demand Letter(အလုပ္ေခၚစာ)က ဒီဇင္ ဘာ ၁၄ ရက္အထိ အသစ္ခ်မေပး ေတာ့ဘူး။ အခု ေစလႊတ္ေနတာ  ကလည္း အရင္က်ၿပီးသား သူတို႔ ကို ပို႔ေနၾကရတာ။ ထုိင္းအစိုးရက ျပည္ပအလုပ္သမားေခၚယူမႈကို ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္မႈေတြ လုပ္ လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ဒီဇင္ ဘာ ၁၄ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဇန္နဝါ ရီလေလာက္က်မွ ေခၚစာအသစ္ ေတြ ဝင္လာၿပီး ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြား ဖို႔ရွိတယ္။ အခုကေတာ့ အ ေဟာင္းေတြကို အရင္ရွင္းေနတဲ့ သေဘာရွိတယ္’’ဟု ဘဝခ်ိန္ခြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေဇာက ေျပာ ၾကားသည္။

ထုိင္းသို႔ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ သည္ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၁,၉၂၄ ဦး၊စက္တင္ဘာတြင္ ၁၀,၄၉၃ ဦးႏွင့္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ၉,၄၄၃ ဦးရွိခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ဦးေရမွာ ၾသဂုတ္တြင္ ၂,၀၃၁ ဦး၊ စက္တင္ ဘာတြင္ ၂,၅၀၄ ဦး၊ ေအာက္တို ဘာတြင္ ၂,၇၉၀ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိင္းသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ အေရအတြက္မွာ သံုးလအတြင္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ လုပ္သားအမ်ားဆံုးသြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္ တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ အလုပ္ သမားလိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားလာ၍ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာကို လြန္ခဲ့သည့္ သံုးလေက်ာ္ ကတည္းက တိုးျမႇင့္ေပးလာျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဝန္ ေဆာင္ခကို စိုက္ထုတ္ေပး၍ ေခၚယူျခင္းမ်ားရွိလာခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္သားဦးေရအနည္းငယ္ တိုးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား သြားေရာက္လုပ္ ကိုင္မႈသည္ သံုးလအတြင္း သိသာစြာ ဆက္တိုက္တိုးျမႇင့္လာသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ အေရအတြက္ သည္ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၁၆ ဦး၊ စက္ တင္ဘာတြင္ ၁၈၆ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာတြင္ ၂၉၇ ဦးအထိ ရွိလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ပႏိုင္ငံခုနစ္ခု သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သံုးလအ တြင္း တရားဝင္ သြားေရာက္အ လုပ္လုပ္ကိုင္မႈသည္ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄,၂၆၇ ဦး၊ စက္တင္ဘာတြင္ ၁၄,၀၁၇ ဦးႏွင့္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ၁၂,၉၇၀ ဦးရွိကာ သံုးလဆက္ တိုက္ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

Source : 7day Daily

Facebook comments