ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း အမွန္တကယ္ ေနထုိင္စရာမရွိ၍ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးအတြက္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားအား သတ္မွတ္ေျမအလိုက္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကား

javascript
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမွန္တကယ္ ေနထိုင္စရာမရွိ၍ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးအတြက္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ေျမ
လိုက္ ဥပေဒအရ ရင္ဆုိင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ဟု ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္အေဆာက္အအံုေန ျပည္သူမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေသာ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ စီမံ
ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း” ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယခုလို ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“က်ဴးေက်ာ္ေန ျပည္သူလူထုကလည္း ဒီအစိုးရဟာ ဘူဒိုဇာအစိုးရ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ အိပ္မက္လွလွမက္ခဲ့တာ ဒီေန႔အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေတြကို ေမ ၂၅ ရက္အထိ ေကာက္ၿပီး ေမ ၂၆ ရက္ ထပ္မံေတြ႕ရွိတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမယ္လို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။
ေတာင္ဒဂံုမွာ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ အထိ ထပ္မံ စာရင္းေကာက္တာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ကေျပာၿပီး ေနာက္က ဘယ္လိုမ်ား ျဖစ္သြားပါလိမ့္ဆိုၿပီး ဒီေမးခြန္းကို ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားတြင္ အစစ္အမွန္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားဟူ၍ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အစစ္အမွန္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားမွာ 
အမွန္တကယ္ ေနစရာမရွိဘဲ စာရင္းေကာက္ယူထားသည့္ အထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က
 ေ
ထာက္ပံ့သည့္ အကူအညီမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္ရာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက ယင္းအဖြဲ႕ကို ဦးစားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
“စီးပြားျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္သူေတြအဖြဲ႕က တတ္ႏိုင္တဲ့သူက ၀ယ္ၿပီးေတာ့ ထပ္ေရာက္လာတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေတြကို ျပန္လည္ ေရာင္းခ်တာေတြ၊ ငွားရမ္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္တာ
ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ က်ဴးေက်ာ္သူေတြပါ။ အခ်ိဳ႕လည္း မိမိေျမကြက္အနီးမွာ အဖီေတြထုတ္ၿပီးေတာ့ အခန္းဖြဲ႕ၿပီး ေနစရာမရွိသူေတြကို ငွားရမ္းတာေတြ၊ ေရာင္းခ်တာေတြ လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အခ်ိဳ႕က ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေနစရာအိမ္ ရွိပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္လည္း လမ္းကိုထြက္ၿပီးေတာ့ က်ဴးေက်ာ္တဲေတြ ေဆာက္ၿပီးေတာ့ ေစ်းဆုိင္၊ စတိုးဆိုင္၊ အသုတ္ဆိုင္၊ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္ စသည္ျဖင့္ ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က လယ္ပိုင္ရွင္ေတြျဖစ္ၿပီး အဲဒီလယ္ကို စိတ္ပိုင္းေရာင္းခ်ၿပီးေတာ့ ၀ယ္တဲ့သူကလည္း အဲဒီအေပၚမွာ လူေန
အိမ္ေတြေဆာက္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို က်ဴးေက်ာ္သူေတြဟာ အမွန္တကယ္ ေနစရာမရွိလို႔ က်ဴးေက်ာ္တာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ရဲ႕စီးပြားေရးအတြက္ က်ဴးေက်ာ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သတ္မွတ္တဲ့ ေျမအလိုက္ ဥပေဒအရ ရင္ဆုိင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ က်ဴးေက်ာ္ ခန္႔မွန္းစာရင္းအရ ပထမပိုင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၁၆၉၇၅ စုရွိၿပီး လူဦးေရအေနျဖင့္ ၄၄၁၆၄၆
ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို စနစ္တက် စာရင္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ဘ၀ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေမ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ က်ဴးေက်ာ္
သစ္မ်ား တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ၏ Pilot Project အေနျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ မွ စတင္ေကာက္ယူရာတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားအျပင္ ယင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူသည္ဟု အသံၾကားသည္ႏွင့္ အသစ္္က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား ထပ္တိုးလာေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္း
ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

Source: Eleven Media Group

Facebook comments