တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေရာင္းခ်သြားမည္

javascript

မၾကာမီေရာင္းခ်ေတာ့မည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ မ်ားအတြက္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လာမည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၀ယ္ယူလိုသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

"ရန္ကုန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းက ႐ံုးမွာနဲ႔ ေနျပည္ ေတာ္မွာ ေလွ်ာက္လႊာေတြကိုေရာင္းေပးမယ္။ Data result ရေအာင္လို႔ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေတြ က ဘယ္ေလာက္ေလွ်ာက္သလဲ၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြ၊ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ေလွ်ာက္မလဲဆိုတဲ့ ီေအေ ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳစုသြားရမွာျဖစ္ တယ္။ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလည္းျပည့္မယ္၊ လစဥ္ ေပးဆပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြကိုလည္း ပထမအသုတ္ အေနျဖင့္ ေနရာခ်ထားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ လာမည့္အပတ္ သတင္းစာထဲမွာလည္းထည့္ေၾကညာေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ယုဇန၊ ကေနာင္၊ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံ ကိန္းမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ အခန္းမ်ားကို ယခုလ အတြင္း အၿပီးသတ္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေျခာက္ခန္းတြဲေလးထပ္၊ ရွစ္ခန္းတြဲ ေလးထပ္အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ၿပီး အခန္း တစ္ခန္းလွ်င္ အက်ယ္အ၀န္းေပၚမူတည္ကာ ေျမညီထပ္ သိန္း ၁၂၀ ႏွင့္ ေလးလႊာ အေပၚ ဆံုးထပ္ကို က်ပ္ ၉၈ သိန္း သတ္မွတ္ကာ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးသြားသည့္ အခန္းေပါင္း ၂,၂၀၈ ခန္း အနက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အခန္းစုစုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက အခန္းစုစုေပါင္း ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခြဲျခားေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တြင္ တိုက္ခန္း တန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ အိမ္ရာ စုေဆာင္း ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားကို ဦးစားေပး ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားပါ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဦးစီးဌာနမွ မၾကာမီ ေရာင္းခ် ေပးမည့္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို ျပန္လည္ ၀ယ္ယူတင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။

"တစ္ေစာင္ ၅၀၀ ေလာက္ေတာ့ ခန္႔မွန္း ထားတယ္။ ပံုစံ ေလးမ်ဳိးခြဲထားၿပီး ဘယ္သူ ေတြက ၀ယ္သလဲ ဆိုတာလည္း သိခ်င္တာ လည္း ပါတယ္။ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသြင္းထားၿပီးတဲ့ လူေတြလည္း ေလွ်ာက္လႊာ ျပန္၀ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ယ္ဖို႔ ေလွ်ာက္တဲ့လူေတြဆီက အိမ္မရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပရမွာျဖစ္တယ္၊ ပံုစံနဲ႔ ျပန္တင္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္"ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းေအာင္ ေအးက ေျပာသည္။

တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္ ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြ စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသူေပါင္း ၉,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေနၿပီး တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျပည့္အ၀ ေပးသြင္းၿပီးသူ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

"၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသြင္းရင္ ဦးစားေပး ေရာင္းမယ္ဆိုလို႔လည္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဘဏ္မွာ ေငြသြားသြင္းထားၿပီးပါၿပီ။ အခုမွ ေလွ်ာက္လႊာျပန္ေရာင္းမယ္ဆိုေတာ့ သိပ္ နားမလည္ေတာ့ဘူး။ တင္တုန္းကလည္း ဘဏ္မွာ စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံု တင္ျပ ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလထဲမွာ ေရာင္းေပးမွာလို႔ ေၾကညာထားတာသိရတဲ့အတြက္ အျမန္ဆံုး ေရာင္းေစခ်င္ပါတယ္"ဟု ယုဇန တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္း ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးသြင္းထားသည့္ မ၀င္းနႏၵာျမင့္က ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments