ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း လံုးခ်င္းႏွင့္တုိက္ခန္း အငွားေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေန

javascript

ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း လံုးခ်င္းႏွင့္တုိက္ခန္း အငွားေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေန

 

ျပည္ပသံရံုးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ INGO မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ 

ေခတၱလာေရာက္ေနထုိင္မႈမ်ား၊ အျခားစီးပြားဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေ႔ရႊေျပာင္း အေျခခ်လာၾကသည့္ ျပည္ပကုမၸဏီ

လုပ္ငန္းမ်ားမွ အငွားရွာေဖြမႈမ်ားပိုမုိမ်ားျပားလာေနၿပီး အထူးသျဖင့္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း လံုးခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္

တုိက္ခန္းမ်ား အငွားေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳး

ေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

ဗဟန္းထဲမွာ အငွားေတြျဖစ္ပါတယ္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြမ်ားတယ္ အရာရိွ

ေတြေပ့ါေဒၚလာ ၄၅၀၀/ ၅၀၀၀ ၀န္းက်င္ေတြ ျဖစ္တယ္ အရာရိွေတြဆုိရင္ 

ေစ်းအျမင့္ေတြငွားေလ့ရိွတယ္ တုိက္ခန္းေတြဆုိရင္ေတာ့ တကၠသိုလ္ရိပ္သာ

လမ္းသစ္ဘက္ကတုိက္ခန္းေတြ အငွားျဖစ္တာေတြြ႔ရတယ္ အဲဒီမွာေတာ့ 

၈ သိန္းကေန ၁၂ ၾကားအက်ယ္အ၀န္း အခန္းအေနအထားေပၚ မူတည္ၿပီး 

အငွားျဖစ္တာေတြရိွပါတယ္ေရႊဂံုတုိင္ဘက္မွာလည္း အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒို

တုိက္ခန္းတခ်ိဳ႔ အငွားျဖစ္တယ္ ေစ်းကေတာ့ နည္းနည္းပိုတယ္ ၁၄ သိန္း၊ 

၁၅ သိန္း ၀န္းက်င္အငွားေစ်းျဖစ္တယ္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါပဲ တခ်ိဳ႔က 

မိသားစုလုိက္ေတြ ေျပာင္းေနလာၾကတာေတြလည္းေတြ႔ရတယ္ လူမ်ားတဲ့ 

မိသားစုေတြဆုိရင္ေတာ့ အခန္းက်ယ္က်ယ္ သို႔မဟုတ္လံုးခ်င္းရွာၾကတယ္ 

ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ထဲမွာက ေစ်းအျမင့္ေတြဆုိေတာ့ အေရာင္းကေတာ့ ခပ္

ေ၀းေ၀းမွ တခါတရံေတြ႔ရပါတယ္ ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္ သံလြင္လမ္းရိွ

Estate Myanmar Enterprise Real Estate Agency 

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

 

ျပည္တြင္းမွ ငွားရမ္းေနထုိင္သူမ်ားမွ အငွားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာင္ခ်မ္းသာ

အိမ္ရာႏွင့္ Dalta Palaza ၀န္းက်င္၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းမ၀န္းက်င္မ်ား၌ 

က်ပ္ ၈ ေသာင္းခန္႔မွ ၂ သိန္း ၃ သိန္း၀န္းက်င္အခန္းမ်ား ငွားရမ္းၾကေၾကာင္း

သိရသည္။ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနသည့္ အခါ

ကာလမ်ားအတြင္း အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းပိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း 

အငွားကို ပိုမုိအားထားလာၾကျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အိမ္ခန္းငွားလုိသူမ်ား

လည္း မ်ားျပားလာျခင္း ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္အေနျဖင့္လည္း ေနရာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္

အားျဖင့္ ၿမိဳ႔တြင္းၿမိဳ႔ျပင္ ၀င္ထြက္သြားလာမႈ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ငွားရမ္း

ေနထုိင္သူမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ

ေလ့လာစံုစမ္း သိရိွရသည္။ 

 

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments