တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား အစုိးရက ၀ယ္ယူ၍ အမ်ားျပည္သူအတြက္ တစ္ဆင့္ေရာင္းခ်ေပးသည့္စနစ္မ်ဳိး လုိအပ္

javascript
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္က ၀ယ္ယူကာ အမ်ားျပည္သူကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည့္ နည္းစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ပိုမိုအက်ဳိးရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေပး ေနသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အမ်ားစုမွာ သာမန္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းမ်ားထက္ ပိုမိုက်ယ္၀န္း မႈရွိေသာ္လည္း သြားလာရန္ ခက္ခဲသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ျပင္ ေရာင္းေဈး မွာလည္း က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ေရာင္း ခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မၾကာမီ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ရာအခန္းေပါင္း ၂,၂၀၈ ခန္းကိုေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေျမညီထပ္အခန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေလးလႊာ အေပၚဆံုးထပ္ အခန္းမ်ားကို က်ပ္ ၉၇ သိန္း ေရာင္းေဈး သတ္မွတ္ထား
သည္။

"ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြ ေရာင္းေနတဲ့ေဈး က ေအာက္ထပ္ကို ေဈးပိုယူၿပီး အေပၚထပ္ကိုေဈးေလွ်ာ့ယူၾကတယ္။ ေသခ်ာတာက ေတာ့ ကန္ထ႐ိုက္
တိုက္ေတြ အ႐ံႈးခံေရာင္းေနၾကရတဲ့ အေျခအေနရွိတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၿမိဳ႕ထဲမွာ ရွိတာမ်ားတယ္။ တန္ဖိုနည္းအိမ္ရာေတြက် ေတာ့ ၿမိဳ႕ျပင္မွာ ရွိတာမ်ားတယ္။

ေရာင္းမထြတ္တဲ့တိုက္ခန္းေတြကို အစိုးရက ေဈးႏႈန္း တစ္ခုနဲ႔၀ယ္ၿပီး ျပည္သူေတြကိုေနရာျပန္ခ် ေပးလိုက္ရင္ အားလံုး အဆင္ေျပသြားမယ္။ တန္ဖိုး
နည္းတိုက္ခန္းေရာင္းေဈးေတြနဲ႔ အျပင္တိုက္ခန္းေရာင္းေဈးေတြက တခ်ဳိ႕ ေနရာေတြမွာဆို ေဈးက သိပ္မကြာတာေလး ေတြရွိတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပင္ပေဈးကြက္၌လည္း က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ တိုက္ခန္းအခ်ဳိ႕ကို ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည့္အေျခအေနရွိသည့္အတြက္ တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာသစ္မ်ား၏ အမ်ားျပည္သူကို လက္ရွိေရာင္းခ်ေနသည့္ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ကြာဟမႈနည္းပါးသည္။

သို႔ေသာ္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားမွာ ပထမအရစ္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေပးေခ်႐ံုမွ်ျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ရွစ္ႏွစ္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္ရွိသည္။

ေဈးကြက္အတြင္း၌ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေရာင္းခ်ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လူေနတိုက္ခန္း (ကြန္ဒိုမီနီယံ တိုက္ခန္းမပါ) စုစုေပါင္း ၁၅,၀၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ ခန္းအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

နယ္ ေဒသမ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား တစ္ေန႔တျခား မ်ားျပားလာ သည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ အိမ္ခန္းလိုအပ္ခ်က္၇၅,၀၀၀ မွ ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ခန္႔မွန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္ေဆာက္လုပ္ ႏိုင္သည့္ အခန္းပမာဏမွာ သံုးေသာင္း၀န္းက်င္ခန္႔သာ ရွိ
သည္။

"နံပါတ္ ၁ အခ်က္က အခန္းေတြက ေဆာက္ထားတယ္ မေရာင္းရဘူး။ နံပါတ္ ၂ အခ်က္အေနနဲ႔ ျပည္သူကလည္း အခန္းလိုအပ္ခ်က္ရွိေပမဲ့ ၀ယ္ဖို႔မတတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ နံပါတ္ ၃ အခ်က္က အစိုးရကလည္း တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန သလို နံပါတ္ ၄ အခ်က္က 
ဘဏ္ေတြဘက္ ကလည္း ပိုက္ဆံေခ်းေပးခ်င္တဲ့သေဘာေလး ေတြရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ေလးခုကိုေသေသခ်ာခ်ာ ေပါင္းေပးဖို႔ပဲလိုတယ္။ ဘယ္လိုေပါင္း စပ္ညႇိႏိႈင္းရမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတာ့ ရွာရမယ္"ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စုိးက ေျပာသည္။

ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္း ေဆာက္လုပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုမွာေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ အားနည္းၾကသည့္ အတြက္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုေအာင္ျမင္စြာေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကး ရရွိရန္အတြက္ အခန္းမ်ားကိုႀကိဳပိြဳင့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပင္ပက ျမင့္မားသည့္ အတိုး ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေခ်းယူေဆာက္လုပ္သူမ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေဈးကြက္ေအးကာ ၀ယ္ယူသူ နည္းပါးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။

"တိုက္ခန္းေရာင္းခ်င္တဲ့လူနဲ႔ တိုက္ခန္း ၀ယ္ခ်င္တဲ့လူက ဘဏ္ကိုလာမယ္၊ ဘဏ္ဘက္ကေနေရာင္းမယ့္လူေရာ၊ ၀ယ္မယ့္လူေရာ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ဘဏ္သတ္မွတ္ ခ်က္အတိုင္း စစ္ေဆးၿပီး ေငြေခ်လိုက္ရင္ ေရာင္းသူ ၀ယ္သူပါ အဆင္ေျပသြားမွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရအတြက္လည္းအခြန္ဘ႑ာ ရလိမ့္မယ္။ 
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေဆာက္ၿပီး ေရာင္း စရာမလိုေတာ့လို႔ အစိုးရလည္းေျမကုန္က် စရာမရွိေတာ့ဘူး။ နည္းနည္းျပႆနာရွိ တာက ဘဏ္ေတြဘက္က ပမာဏႀကီးတဲ့ေခ်းေငြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လိုျဖည့္တင္းမလဲ ဆိုတာေတာ့ စကားေျပာစရာရွိတယ္"ဟုSystem Engineering Construction ကုမၸဏီ မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် က်ဆင္းလ်က္ရွိသည့္ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈမ်ားျမန္ဆန္သြက္လက္လာႏိုင္သည့္ျပင္ အလယ္အလတ္ႏွင့္ အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

"ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေဆာက္ထားတဲ့ တိုက္ခန္းေတြကိုလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့သူတို႔ဘက္ကလည္း အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္း ခ်င္တယ္ ဘဏ္ဘက္ကလည္း လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဌာနဘက္က ညႇိႏိႈင္းၿပီး လုပ္ေပးသြားမယ့္အစီအစဥ္ေတာ့ ေနာက္ ပိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။ 


အခုေလာေလာဆယ္ရွိ ေနတဲ့ ဘဏ္ရဲ႕ ေငြေၾကးအင္အားကလည္း အစ္ကိုတို႔ေဆာက္ေနတဲ့တိုက္ခန္းေတြ အတြက္ေလာက္ပဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိေသးတယ္"ဟုေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္ကႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတစ္ခုတည္းေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လည္း ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း အမ်ားစုမွာ ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းေဆာက္လုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ေဆာက္လုပ္ေရး သံုးပစၥည္းမ်ား ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိ သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက တစ္ေပပတ္လည္ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔အထိ ရွိေနသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို အရည္အေသြး ေလွ်ာ့ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အခန္းအက်ယ္အ၀န္းေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္လုပ္ကာ ေဈးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေရာင္းခ်ျခင္းထက္ အမ်ားျပည္သူ မ်ား သက္ေသာင့္သက္သာေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အခန္းအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေနအိမ္လိုအပ္သူမ်ား လက္၀ယ္သို႔ 
တိုက္ခန္း မ်ား ေရာက္ရွိေစရန္ အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ပိုမိုအေရးႀကီးေၾကာင္းေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးမင္းေအာင္ေအးက ေျပာသည္။

"လက္ေတြ႕အေျခအေနမွာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းကလည္း အခက္အခဲ ရွိတယ္။တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာဆိုတာ ဘဏ္ စနစ္ပါမွပဲ သူ႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္က ျပည့္မွာျဖစ္တယ္။ သိန္း ၁၀၀ေအာက္ေလ်ာ့ၿပီး သိန္း ၉၀၊ သိန္း ၈၀၊ သိန္း ၇၀ နဲ႔ ေရာင္းဦး၊ တကယ္ လူေတြ မ၀ယ္ႏိုင္ဘူး။ သိန္း ၃၀၊ သိန္း ၄၀ နဲ႔ ေဆာက္ၾကမလားဆိုေတာ့လည္း အရည္ အေသြး အရမ္းက်သြားမွာျဖစ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ တန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့ခ်တာထက္ ျပည္သူေတြ ၀ယ္ႏိုင္တဲ့ လက္လွမ္းမီတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

Source: Myanmar Time

Facebook comments