ေျခာက္လနီးပါး ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၄၅ လံုးအား မူလအတိုင္း ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳဟု ဆုိ

javascript
ေျခာက္လနီးပါး ရပ္ဆိုင္းထားရသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၄၅ လံုးကို မူလအတိုင္း ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအေဆာက္အအံု ၄၅ လံုး၏ ေဆာက္လုပ္သူမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္က ေခၚ
ယူေတြ႕ဆံုကာ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စာထုတ္ေပး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါအေဆာက္အအံု ၄၅ လံုးသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က မူအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရစီးေရလာေကာင္း
မြန္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္၊ ကားပါကင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က စက္တင္ဘာလအတြင္း ေခၚယူေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းအတိုင္းျပင္ဆင္ၿပီးပါက ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳမည္ဆိုေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္
တင္ျပၿပီး ႏွစ္လနီးပါးၾကာျမင့္ခ်ိန္မွသာ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔ အစ္ကိုတို႔ကို ေခၚေတြ႕တယ္။ အလုပ္ဆက္လုပ္လို႔ရၿပီ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း စာထုတ္ေပးတယ္။ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ။ ၄၅ လံုးပါ။ ဘာမွျပင္ဆင္ခ်က္မရွိဘူး။ အရင္အတိုင္းပဲ ျပန္ဆက္လုပ္ပါလို႔ေျပာတယ္။ က်န္တဲ့ ၁၃၀ မွာ ၂၁ လံုးကေတာ့ သူတို႔မေန႔က စစ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ နည္းနည္းေလးေတာ့
 ျပန္တိုင္ပင္ဦးမယ္။ က်န္တဲ့ ၁၀၉ လံုးကေတာ့ လြတ္သြားၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ ေရွ႕အပတ္ထဲမွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္” ဟု အေဆာက္
အအံု ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၄၃ လံုးအပါအ၀င္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၂၀၀ နီးပါးအား ယခုအစိုးရက ျပန္လည္စိစစ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ေမ ၁၄ ရက္က တရား၀င္ညႊန္ၾကား ခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုအဆိုပါအေဆာက္အအံုမ်ား ရပ္
ဆိုင္းထားရသည္မွာ ေျခာက္လနီးပါး ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရပ္ဆိုင္းထားရသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၂၀၀ နီးပါး အနက္ ၁၂ လံုးအား ဦးစားေပး အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္စိစစ္ခဲ့ရာ စည္းကမ္းႏွင့္မကိုက္ညီဟုဆိုကာ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရက အထပ္မ်ားျပန္ ေလွ်ာ့ရန္ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရန္ကုန္
တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အသနားခံစာတင္ျပခဲ့သည့္အတြက္ ယင္း အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္ခဲ့ရာတြင္ သံုးလခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီးမွ အထပ္မ်ား
မေလွ်ာ့ေတာ့ဘဲ မူလအတိုင္းသာခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခု ျပန္လည္ခြင့္ျပဳသည့္ အေဆာက္အ အံု ၄၅ လံုးမွာလည္း ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ေျခာက္လနီးပါး ၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္မွသာ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ရရွိခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားရျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္တြင္ နစ္နာမႈမ်ားစြာရွိေနၿပီး ေဆာက္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မွီခိုလုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားလည္း အလုပ္လက္မဲ့မ်ားစြာျဖစ္ေနရေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအသိုင္းအ
၀ိုင္းမွ သိရသည္။

“အခုကေတာ့ တိုက္ေဆာက္မိန္႔ေတာ့ ရသြားၿပီ။ ၀ယ္သူရွာရမယ့္ ေနာက္တစ္ပူရွိတာေပါ့။ အခုက တုိက္ေဆာက္တဲ့သူကလည္း အရမ္းမ်ားေနတယ္။
 ၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥ ျဖစ္ေတာ့ ၀ယ္ယူကလည္း ယံုၾကည္မႈအရမ္း ေလ်ာ့သြားတယ္။ အခ်ိန္ေတာ့ နည္းနည္းျပန္ေပးရမွာေပါ့” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

Source: Eleven Media Group

Facebook comments