သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အလုပ္သမားအိမ္ရာ ယခုႏွစ္ကုန္ ေနထိုင္ခြင့္ေပးမည္

javascript
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အလုပ္သမားေတြ ေနထိုင္ႏိုင္မယ့္ အလုပ္သမားအိမ္ရာေတြကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ စတင္ေနထိုင္ခြင့္ ေပးသြား
မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြက ဝန္ထမ္းအိမ္ရာသံုးလံုးေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ၊ အခုက TSMC ကို တင္ျပထားတယ္၊ အဲဒီကေနလူေနထိုင္ခြင့္ BCC က်ရင္ ေနထိုင္ခြင့္ေပးသြား မွာပါလို႔ Myanmar Thilawa SEZ Holding ရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာေဒါက္တာ ဉာဏ္သစ္လိႈင္က ေျပာပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြေနထိုင္ႏိုင္မယ့္ အိမ္ရာေတြကို ျမန္မာသီးသန္႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ထားတဲ့ ဧက ၈၀ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ေျမေနရာေပၚမွာ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ထား တာျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းေတြကိုေတာ့ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းမွာ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ၾကတဲ့ျပည္တြင္း ျပည္ပက အလုပ္သမားေတြကို ငွားရမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ငွားရမ္းခကေတာ့ တစ္လကို ၂၅ ေဒၚလာနဲ႔ ငွားရမ္းမွာျဖစ္ၿပီး ေရ၊ မီး စတဲ့သံုးစြဲမႈကုန္က် စရိတ္ေတြကို အခ်ိဳးက်ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ဝန္ထမ္းေပါင္း၂၅၀ဝဝန္းက်င္ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့အေဆာက္အအံုသံုးလံုးေဆာက္လုပ္ထား ၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးထပ္မံေဆာက္လုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။အေဆာက္အအံု ေတြကိုလာေရာက္ေနထိုင္ၾကမယ့္လူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီးထပ္မံေဆာက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ငွားရမ္းမႈကိုေတာ့ ကုမၼဏီ၊စက္႐ံု စတာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးအလုပ္သမားအေရအတြက္ အလိုက္ ငွားရမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ဧက ၈၀ ေပၚမွာ ဟိုတယ္၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ (service apartment) စတာေတြနဲ႔ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြကို တင္ဒါေခၚယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ MDSH ကေဆာက္ လုပ္ မယ့္ အေဆာက္အအံုေတြ ကေတာ့ MDSH က ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ၂၀ရာခိုင္ ႏႈန္းအကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။

Source: Kumudra

Facebook comments