ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာ တိုက္ခန္းေလွ်ာက္လႊာ အခုလ ၁၀ ရက္ေန႔ စေရာင္းမည္

javascript

ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္း တိုက္ခန္းေလွ်ာက္လႊာ ေတြကို အခုလ ၁၀ ရက္ ေန႔ကေန ၃၀ ရက္ေန႔အထိေရာင္းခ်ေပးဖို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို အခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကေန ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ျပန္လည္လက္ခံၿပီးလာမယ့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ မဲႏိႈက္ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ။ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသ
ႀကီးၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးကိုသြားေရာက္ဝယ္ယူ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ‘ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို၅၀ဝ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔႔ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေရာင္းခ်လို႔ရတဲ့ေငြအားလံုးကိ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ထဲသြင္းမွာပါလို႔ ေျပာပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားသူက အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိဘူးဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြဆီမွာ သြားေရာက္လက္မွတ္ထိုးရမွာပါ။ မိသားစုဝင္ေငြ က်ပ္ ၄၀ဝ,ဝ၀ဝ ကေန ၅၀ဝ,ဝ၀ဝ ၾကားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တတိုက္ ခန္းတစ္ခန္း အက်ယ္က ၅၆၇ စတုရန္းေပရွိတယ္။ အိပ္ခန္း ႏွစ္ခန္း၊ ဧည့္ခန္းတစ္ခန္းနဲ႔ ေရခ်ိဳး ခန္း၊အိမ္သာပါရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမရည္နႏၵာ တန္ဖိုးမွ်တတိုက္ခန္းေတြကို နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ေလး လေလးရစ္ေပးေခ်စနစ္နဲ႔ ၀ယ္ယူႏိုင္သလို ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္နဲ႔လည္း ရွစ္ႏွစ္အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္
မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တတိုက္ခန္း ေျမညီထပ္က က်ပ္ ၂၂၃ သိန္း၊ ပထမထပ္ က်ပ္၂၀၈ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ က်ပ္ ၁၉၃ သိန္း၊ တတိယထပ္ က်ပ္ ၁၇၈ သိန္းနဲ႔ စတုတၳထပ္ကို က်ပ္ 
၁၆၃ သိန္းျဖစ္ပါတယ္။


Source: Kumudra

Facebook comments