ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း သိန္းတစ္ရာ၀န္းက်င္ေျမကြက္မ်ား ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္

javascript

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း သိန္းတစ္ရာ၀န္းက်င္ေျမကြက္မ်ား ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္

 

အထက္ျမန္မာျပည္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ

သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္တန္ဖုိးအသင့္အတင့္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္

ေကာင္းမြန္လ်က္ရိွေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာ

စံုစမ္းသိရိွရသည္။

 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း လတ္တေလာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍ ေဒသခံအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း

ရာတြင္

 

လူအမ်ားစု စိတ္၀င္စားၾကတာကေတာ့ ျပင္ဦးလြင္ပတ္၀န္းက်င္ သိန္း ၂၀ ကေန

၄၀/၅၀ ေျမကြက္ေလးေတြ ပိုစိတ္၀င္စားၾကတယ္ ေစ်းအသင့္အတင့္ သိန္း ၁၀၀

၀န္းက်င္ ေျမကြက္ေတြလည္း စိတ္၀င္စားမႈမ်ားၾကတာေတြ႔ရၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္

အျဖစ္မ်ားပါတယ္ အဲဒီထက္ေစ်းနည္းနည္းေကာင္းတဲ့ သိန္း ၄၀၀/၅၀၀ ၀န္းက်င္

ဂရန္ေျမ လံုးခ်င္း၊ ေျမကြက္ေလးေတြလည္း စိတ္၀င္စားမႈမ်ားၾကပါတယ္ အေရာင္း

အ၀ယ္ျဖစ္တာေတြလည္းရိွတယ္ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြဆုိရင္ ၿမိဳ႔နဲ႔လည္းနီး

အသြားအလာလည္း ေကာင္းတဲ့ေနရာေလးေတြ သံုးေလးငါးကြက္လုိမ်ိဳး၀ယ္ထား

ၾကတယ္ အထူးသျဖင့္ ပေဒသာၿမိဳ႔သစ္ဘက္ေတြက လူ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားပါတယ္

သိန္း ၁၀၀၀ အထက္ ေစ်းအျမင့့္ပိုင္းေတြဆုိရင္ အေမးေတြေတာ့ရိွတယ္ အေရာင္း

အ၀ယ္ပါးတယ္ေပ့ါ ေနာက္ၿပီး တပ္မေတာ္ နည္းပညာတကၠသုိလ္ သြားတဲ့ဘက္

မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားဘက္ေတြက အကြက္ေတြလည္း လူစိတ္၀င္စားမႈ မ်ားၾက

ပါတယ္ ေရ၊မီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသျဖင့္ေကာင္းတယ္ ၿမိဳ႔ဧရိယာထဲလည္း

ပါေတာ့ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နဲ႔ဆုိလည္း တဆက္ထဲသြားလာလုိ႔ ရတဲ့ေနရာေတြဆုိေတာ့

ေစ်းကြက္ပိုေကာင္းတဲ့အေျခအေနရိွပါတယ္ ဟု ျပင္ဦးလြင္ေဒသခံ  Nk  အိမ္ၿခံေျမ 

အက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးနႏၵ က ေျပာၾကားသည္။

 

လယ္ေျမရြာေျမေလးေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ၾကပါတယ္ ေငြနည္းနည္းပဲတတ္ႏိုင္

တဲ့သူေတြအဖုိ႔ အဆင္ေျပတဲ့ေစ်းေလာက္နဲ႔ ရတယ္ေလ သိန္း ၂၀/၃၀ ၀န္းက်င္

ရြာေျမေလးေတြ လာၾကည့္ၾကတာေတြရိွတယ္ တခ်ိဳ႔ဧက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပိုင္တဲ့

သူေတြဆုိရင္ ခြဲေရာင္းေပးတာမ်ိဳးေတြလည္း ရိွၾကတယ္ ေနာက္ပိုင္းမီးေတြဘာေတြ

ရလာရင္ေတာ့ ေစ်းပိုေကာင္းရင္ ေကာင္းလာမွာေပ့ါ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခ

အေနကေတာ့ ခုေနာက္ပိုင္း ဘယ္ရြာျဖစ္ျဖစ္ သြားလာဆက္သြယ္ရလြယ္ကူလာတဲ့

အေျခအေနရိွၾကပါတယ္ အဓိက လွ်ုပ္စစ္မီးလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုပဲ စကားေျပာတာေပ့ါ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမစိုက္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ဆုိရင္

ေစ်းတန္တဲ့ ေရာင္းခ်င္တဲ့ အကြက္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွပါတယ္ ဟု ေဒသခံ

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

Facebook comments