တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ေခ်းေငြရရန္ ေတာင္းဆုိထား

javascript
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို အမ်ားအျပား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ား လစဥ္သြင္းေငြကုိ ႏွစ္ရွည္ ေပးဆပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကအိုးအိမ္ဦးစီးဌာန မွတစ္ဆင့္ ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၃၀ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ ေခ်းေငြအျဖစ္ ရယူႏိုင္ရန္တင္ျပထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာ
ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ကႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"အဓိကကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုိအပ္တဲ့ ေငြေၾကးေတြအတြက္ အိုးအိမ္ကေနတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးဆီတင္ျပတယ္။ အစိုးရဆီကေန ဘီလ်ံ ၃၀ ေလာက္ ေခ်းေပးဖို႔ ေျပာထားတယ္။
ေပးမယ္လို႔ေတာ့ ႏႈတ္ကတိ ရထားေပမဲ့ လက္ေတြ႕ေတာ့ မရေသးဘူး၊ တင္ျပထားတာကေတာ့ သံုးလေလာက္ေတာ့ရွိပါၿပီ။ ဘဏ္မွာ ေငြပိုလည္သြားေအာင္လို႔ အစိုးရဘက္က
ပံ့ပိုးဖို႔ လိုအပ္တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ရွိသည့္ ဘဏ္မ်ားအနက္တစ္ခုတည္း ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လည္း ျဖစ္သည္။

စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္က က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ ျဖင့္ မတည္ရင္းႏွီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမ်ားကို ပိုမိုထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူ
သူမ်ားကို ႏွစ္ရွည္စနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို အမ်ားအျပားေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 
အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းကာ ဘဏ္တြင္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအရင္း အႏွီးခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈရွိေစရန္ ယခု ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ ႏွစ္ရွည္စနစ္ျဖင့္ က်ပ္ဘီလ်ံ
၃၀ ေခ်းငွားေပးရန္ တင္ျပခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

"အိမ္ရာေတြ အမ်ားႀကီးေဆာက္ဖို႔ အစိုးရ ကလည္း ေငြေထာက္ပံ့ရမွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြေတြရဖို႔လည္း တစ္ဖက္ကေန ႀကိဳးစားေနရတာေတြရွိတယ္။ တစ္ဖက္က လည္း အိမ္၀ယ္မယ့္သူေတြဆီက ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေငြကို ႀကိဳယူထားတယ္။ ေငြရေပါက္ သံုးေနရာေလာက္ရမွ တစ္ျပည္လံုးမွာ တန္ဖိုး နည္းေတြ လိုက္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္
လက္ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ၂၀၀ ကို က်ပ္ဘီလ်ံ ၉၀ ထုတ္ေခ်းေပးထားၿပီးျဖစ္သလို အိမ္ရာ ၀ယ္ယူလိုသူ ၅၀၀ အတြက္ က်ပ္ ခုနစ္ဘီလ်ံ ထုတ္ေခ်း
ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဘဏ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျဖၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ေဆာက္လုပ္ ထားသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ၀ယ္ယူ လိုသူမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကနဦးေပးေငြ အျဖစ္ ေပးသြင္းေစကာ က်န္ရွိသည့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၁၀ ႏွစ္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္စနစ္ကို 
က်င့္သံုးလ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကိုေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း
ေငြထုတ္ေခ်း ေပးလ်က္ရွိသည္။

"ႏိုင္ငံေတာ္ဆီကေန အိမ္ရာေခ်းေငြေတြ အတြက္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၃၀ ေလာက္ တင္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီပိုက္ဆံ ရလာရင္ေတာ့ သက္သာတဲ့ အတိုးႏႈန္းေလးေတြနဲ႔ အရစ္က် စနစ္နဲ႔ ျပည္သူေတြကိုေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္လာ ေအာင္လို႔လည္း စီစဥ္ေနပါတယ္"ဟုေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၀ယ္ယူလိုသူမ်ား သည္ ပံုမွန္လစာ၀င္ေငြ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လစဥ္ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတြက္ အနည္းဆံုးလစာ၀င္ေငြအျဖစ္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ေလးသိန္းေက်ာ္ရရွိထား ရန္ လိုအပ္သည္။ ယုဇန၊ ကေနာင္ႏွင့္ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတို႔တြင္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၂,၂၀၈ ခန္းအနက္ 
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက အခန္းစုစု ေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ အခန္းေပါင္း ၆၅၀ ေက်ာ္ကို ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက သတင္းရရွိသည္။

Source: Myanmar Time

Facebook comments