ေျခာက္လခန္႔ရပ္ဆုိင္းထားသည့္ အထပ္ျမင့္၊ အထပ္နိမ့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳမည္

javascript

အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေျခာက္လခန္႔ ေခတၱရပ္ဆုိင္းျခင္းခံရသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္၊ အထပ္နိမ့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ႏိုဝင္ဘာဒုတိယပတ္တြင္ ျပန္ လည္ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

ေျမျပင္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေနသည့္ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္း ၅၅ လံုး၊ ေျမျပင္လုပ္ငန္းမ်ားပင္ မစတင္ရေသးသည့္ အထပ္ျမင့္ စီမံကိန္း ၁၃၀ ေက်ာ္အပါအဝင္ အျခားအေဆာက္အအံုမ်ားအား လံုးကို ႏိုဝင္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ ျပန္လည္  ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အ ေဆာက္အအံုဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိက ေျပာသည္။

ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လက္ရွိ တည္ဆဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳေပးမည္ ဟု ဆုိသည္။


အားလံုးကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရွစ္ ထပ္ႏွင့္အထက္ တည္ေဆာက္ မည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၁၀ လံုးကိုမူ ခြင့္ျပဳဦးမည္မဟုတ္ဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းရန္  ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ လာ ေရာက္တင္ျပသည့္ အေဆာက္ အအံုမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲမ်ား ကို မူအသစ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ယခု ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လက္ရွိက်င့္သံုး ေနသည့္မူအတုိင္း စစ္ေဆးၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေပး မည္ဟု သိရသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ ဘာအ ေၾကာင္းၾကားစာမွေတာ့ မရေသး ဘူး။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ လာမယ့္တစ္ပတ္ကို စည္ပင္မွာ ေခၚေတြ႕ဖို႔ေတာ့ရွိတယ္။ အားလံုးကို အရင္မူအတုိင္း ျပန္ၿပီးခြင့္ျပဳ ေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့။ ဘာေျပာစရာလိုမွာလဲ’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ ထပ္မံတင္ျပလာသည့္ ေလးထပ္ ခြဲႏွင့္အထက္ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္း မ်ား လက္ခံျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းထား ရာမွ ႏိုဝင္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အေဆာက္အ အံုဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အသစ္ထပ္မံ တည္ေဆာက္မည့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဌာန၌ အမႈတြဲအသစ္ (ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း)တင္ျပျခင္း ကို ႏိုဝင္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ ျပန္ လည္တင္ျပႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

Source : 7Day Daily

Facebook comments