ေစ်းကြက္ေအးေသာ္လည္း ေစ်းသင့္တုိက္ခန္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

javascript

 

ေစ်းကြက္ေအးေသာ္လည္း ေစ်းသင့္တုိက္ခန္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

 

ရန္ကုန္တုိင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း လံုးခ်င္းႏွင့္ တုိက္ခန္း အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားမွာ

အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေအးေသာ္လည္း တန္ဖုိးအသင့္အတင့္ႏွင့္ လံုးခ်င္း

တုိက္ခန္းမ်ားအား ၀ယ္ယူလုိမႈမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြေမးျမန္းမႈမ်ား၊အိမ္လုိက္လံၾကည့္ရႈ

မႈမ်ား ရိွၾကသည္ဟု အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

ေယဘုယ်အားျဖင့္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း ေဆာက္လုပ္
ေရး ကန္ထရိုက္မ်ားႏွင့္ ၀ယ္ေရာင္းမ်ား၊ ၊ ေရာင္း၀ယ္လႈပ္ရွား
မႈမ်ား နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း အိမ္ခန္းလုိအပ္
ခ်က္ရိွသူမ်ားမွာလည္း အမ်ားအျပားရိွေနၾကေသာေၾကာင့္
၀ယ္လက္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ တုိက္ခန္းမ်ား၊
လံုးခ်င္းမ်ားအား ရွာေဖြမႈမ်ား ရိွေနၿပီး ယခင္က အိမ္ခန္းအမ်ား
အျပား ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသူတုိ႔အဖုိ႔ အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ တိုက္ခန္းမ်ားမွ
ေငြျပန္ေဖာ္လုိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေရာင္း၀ယ္ျခင္း
မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႔ေနရာေကာင္း အိမ္ခန္းမ်ားမွာလည္း သင့္တင့္ေစ်းျဖင့္
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈအခ်ိဳ႔ရိွၾကၿပီး အိမ္၊ အခန္းငွားရမ္းလုိသူမ်ား
လည္း ပိုမုိမ်ားျပားလာလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

တိုက္ခန္းေတြေရာ ကြန္ဒိုေတြပါ အ၀ယ္အတြက္ ၾကည့္တာေတြ ရိွၾကပါတယ္

သို႔ေပမယ့္ ေခၚထားတဲ့ေစ်းက ေျမာက္ေနတာမ်ိဳးေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ မျဖစ္

တာမ်ိဳးေတြ မၾကာခဏေတြ႔ရတယ္ ေတြ႔မိသေလာက္ကေတာ့ ေနဖုိ႔သက္သက္

၀ယ္ခ်င္တဲ့သူေတြ စံုစမ္းေမးျမန္းၾကပါတယ္ တခ်ိဳ႕  တုိက္ခန္းသံုးေလးခန္းရိွတဲ့

သူေတြက်ေတာ့ အိမ္ၿခံေျမေစ်းေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ အရင္၀ယ္ရင္းထားတဲ့ေစ်းနဲ႔

ခုျပန္ေရာင္းလုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေစ်းက အေတာ္ေလးဟေနတာမ်ိဳးျဖစ္တာေတြလည္း

ရိွၾကတယ္ ျပန္ေတာ့ေရာင္းခ်င္တယ္ေစ်းက ထင္သေလာက္မရဘူးေပ့ါ တစ္ခု

ရိွတာ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ေနရာလည္းေကာင္းရင္ေတာ့ ေစ်းေခၚရတာ

နည္းနည္းအားသာခ်က္ ရိွတာေပ့ါတုိက္ခန္း သံုးေလးငါးခန္း ၀ယ္ထားၿပီး ေငြ

ျပန္ေဖာ္ခ်င္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ၀ယ္လက္နဲ႔ ညိႈႏိႈင္းၿပီး

ေစ်းျပင္ ေစ်းခ်သင့္တာ ခ်ေပးရင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တာေတြ ရိွပါတယ္ အငွား

ေစ်းကြက္အေနနဲ႔ကေတာ့ ၿမိဳ႔နယ္တုိင္းလုိလုိမွာေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနရိွပါတယ္

ဟု Estate Myanmar Enterprise အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွ Senior

Sales Manager ကိုဇင္ၿဖိဳးထက္က ေျပာၾကားသည္။

 

 

အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိုးလာေစရန္အတြက္မူ ႏိုင္ငံေတာ္

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအေဆာက္အအံုမ်ား အမ်ားအျပားေပၚထြန္းလာခဲ့လွ်င္ ပံုမွန္

အေရာင္းအ၀ယ္အငွား ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္

ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူရန္ လုိအပ္ဦးမည္ျဖစ္ကာ

လတ္တေလာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အိမ္ၿခံေျမေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္အေနအထား

မွာလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေအးေနသည့္အေလ်ာက္ ေဆာက္လုပ္ေရး

ကန္ထရိုက္အမ်ားအျပား လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းထားၾကၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေန

ျဖင့္လည္း အျမတ္အစြန္းရရန္ မေသခ်ာေသးသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည့္အတြက္

လုပ္ငန္းဆုိင္းငံ့ထားရျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းေနၾကျခင္းမ်ား

ရိွေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆုိလ်က္ရိွသည္။

 

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

 

 

Facebook comments