ဒဂုံၿမိဳ႕ သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အခန္းေပါင္း ၁၅ဝဝဝ ပါဝင္မည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၂ဝ၁၈ တြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္

javascript
ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ အခန္းေပါင္း ၁၅ဝဝဝ ခန္႔ ပါဝင္မည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္၊ ျမနႏၵာ
လမ္းႏွင့္ ေရႊလီ လမ္းေထာင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Capital Construction ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီအျဖစ္ Capital Development ကုမၸဏီက ရရွိထားၿပီး ေစပိုင္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ Bagan Business Group ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ပူးေပါင္း ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဒီတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကို ဝင္ေငြနည္း မိသားစုေတြအတြက္ အဓိကထားၿပီး တည္ေဆာက္မွာပါ။ ေရ၊ မီး မရရွိေသးဘဲ တည္ေဆာက္ရင္ အဆင္ မေျပတဲ့အတြက္ အစိုးရဘက္က ၂ဝ၁၈ မွာ ေရရမယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့အတြက္ ေရရတာနဲ႔ စ ေဆာက္သြားမွာပါ။ ေရာင္းခ်မယ့္ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ စတင္ တည္ေဆာက္တာနဲ႔ ေၾကညာေပးသြားမွာပါ”ဟု ၎ကဆိုသည္။

တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္၊ ျမနႏၵာလမ္းႏွင့္ ေရႊလီလမ္းေထာင့္ရွိ အစိုးရပိုင္ေျမ ၁၈၃ ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎အိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္ ေရွာ့ပင္းစင္တာ၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ပန္းၿခံ၊ ကစားကြင္း၊ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံ၊ ဘတ္စ္ကားဂိတ္၊ ဓမၼာ႐ုံမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမဳိ႕သစ္ တစ္ၿမဳိ႕ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစ
ရန္ ရည္႐ြယ္ တည္ေဆာက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလက ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ၁၂ ခုက တင္ဒါ
တင္သြင္းခဲ့သည္။

Source: The Voice

Facebook comments