ကြန္ဒိုေရာင္းဝယ္မႈအေပၚ ေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားစနစ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လုိဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေျပာ

javascript

ကြန္ဒိုမီနီယံ ဝယ္ယူသူမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားျမင့္မားမႈက ေစ်းကြက္အတြင္း ဝယ္ယူသူနည္းပါးေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္ဘ႑ာရရွိမႈ နည္းပါးေစသည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္စနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သံုးသပ္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယခုအစိုးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္အသက္ဝင္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စု
အခြန္အေကာက္ဥပေဒသစ္အရ ဝင္ေငြရလမ္း ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အခြန္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာ ေအးစက္ေနသည့္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေစ်းကြက္ကိုပါ ထပ္မံထိုးႏွက္လိုက္သည့္ အေျခအေနသို႔  ဆိုက္ေရာက္ကာ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္၌ အေရာင္းသာရွိၿပီး အဝယ္မရွိသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမင့္မားသည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈပံုစံေၾကာင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေစ်းကြက္တြင္ အဝယ္မရွိသေလာက္ နည္းပါးသြားၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လိုသည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

''ဥပမာ သိန္း ၁,ဝဝဝ တန္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းတစ္ခန္းေရာင္းမယ္ဆိုရင္ ဝင္ေငြခြန္က ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ နဲ႔ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ခုနစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ က်ပ္သိန္း ၇ဝ ႏွစ္ခုေပါင္း အခြန္ေဆာင္ရမွာႀကီးပဲ က်ပ္သိန္း ၃၇ဝ ျဖစ္သြားတယ္။ မူလတန္ဖိုးသိန္း ၁,ဝဝဝ နဲ႔ပါေပါင္းရင္ သိန္း ၁,၃၇ဝ ေဆာင္ရမယ့္သေဘာျဖစ္လို႔  ဝယ္မဲ့လူေတြကလက္တြန္႔သြားတယ္။ အရင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာင္ ေစ်းကြက္လည္ပတ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္လုပ္ယူရတာ၊ အခုလို အခြန္ျမႇင့္တဲ့အတြက္ အဝယ္ပါ ေပ်ာက္သြားတယ္။ အခြန္ေလွ်ာ့ရင္ ဝယ္တဲ့လူမ်ားလာမယ္။ အခြန္ကို မူလအတိုင္း ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထားလိုက္ရင္ အေရာင္းအဝယ္ေတြသြက္ၿပီး အစိုးရဆီလည္း အခြန္ေတြ အမ်ားႀကီးေရာက္သြားမယ္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမေကာင္းဘူး။ အစိုးရမွာလည္း ပိုက္ဆံမရွိဘူး ေျပာတယ္။ အခုထိ ကားလည္း လုပ္စရာမရွိ၊ အိမ္လည္း လုပ္စရာမရွိေတာ့ ေဒၚလာေတြ ေရႊေတြ ေကာက္ကစားေနတယ္။ စီးပြားေရးသမားကေတာ့ သူ႔ေငြေတြ ေသမွာစိုးလို႔  တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ကစားေနမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ လူေနတိုက္ခန္း စီမံကိန္းေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ကို ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ၾဳႊ ဃသည်အမကခအငသည မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ႏိုဝင္ဘာ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ယခင္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒေဟာင္းအရ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ အထိကို ဝင္ေငြခြန္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ မွ က်ပ္သိန္း၅,ဝဝဝ အထိကို ဝင္ေငြခြန္ ငါး ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၅,ဝဝဝ မွ က်ပ္သိန္း ၁ဝ,ဝဝဝ အထိကို ဝင္ေငြခြန္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁ဝ,ဝဝဝ မွ က်ပ္သိန္း ၁၅,ဝဝဝ အထိကို ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁၅,ဝဝဝ အထက္ကို  ဝင္ေငြခြန္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒသစ္အရဝင္ေငြရေပါက္ရလမ္း ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ အထိကို ဝင္ေငြခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ မွ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ အထိကို ဝင္ေငြခြန္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ အထက္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လွ်င္ ဝင္ေငြခြန္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာင္းခ်သူ အေနျဖင့္ တန္ဖိုး၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရာင္းခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီး သံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက အေရာင္းအဝယ္တန္ဖိုး၏ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္အျဖစ္ ထပ္မံေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက တံဆိပ္ေခါင္းအျဖစ္ အေရာင္းအဝယ္ တန္ဖိုး၏ ငါး ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

ကြန္ဒိုေစ်းကြက္ အေရာင္းသာရွိၿပီး အဝယ္မရွိသေလာက္ နည္းပါးသြားသည့္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ အုတ္သဲေက်ာက္ ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားပါ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး အထပ္ျမင့္ကြန္ဒို အေဆာက္အအံု တစ္ခုလွ်င္ အနည္းဆံုး အလုပ္သမား ၅ဝဝ မွ အမ်ားဆံုး ၄,ဝဝဝ ခန္႔အထိ အသံုးျပဳေနရသည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း၌ က်ပ္သိန္း၁,ဝဝဝ ေအာက္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည့္အတြက္ ယခုျပင္ဆင္လိုက္သည့္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ေရာင္းဝယ္မႈအေပၚတြင္ ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အတြက္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္းပကာ ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ စနစ္တစ္ခု အသက္ဝင္လာေစရန္ တိုက္တြန္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးရွိန္ဝင္းက ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

''အခက္အခဲေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။အခန္းအျမတ္ခြန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ညႇိဖို႔လိုတယ္။ ကြန္ဒိုက သီးျခားဥပေဒျဖစ္တဲ့ အတြက္ အျခားေျမကြက္ေတြ တိုက္ခန္းေတြ ကို ေကာက္ေနတဲ့ အျမတ္ခြန္အတိုင္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမယ့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေတြ၊ အျမတ္ခြန္စနစ္ေတြကို ျပန္လည္ ညႇိႏိႈင္းဖို႔ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔လည္း အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းအေနနဲ႔ကေတာ့ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒ ထြက္လာၿပီး အသံုးျပဳေတာ့မယ္ ဆိုရင္လည္း ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္တဲ့ အျမတ္ခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သီးျခား အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ျဖစ္သင့္သလဲဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ခ်ိန္ၿပီး ျပန္ညႇိေပးဖို႔ပါ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

မၾကာမီ အသစ္ထပ္မံထြက္ရွိေတာ့မည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ နည္းဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္က ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ အခြန္စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

''ကြန္ဒိုမွ မဟုတ္ဘူး၊ အိမ္ျခံေျမလည္း ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးရေတာ့ ဝယ္တဲ့လူေတြ မဝယ္ရဲေတာ့ အေရာင္းအဝယ္ေအးတယ္။ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔အေျချပဳ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၿပီး ျပည္သူ႔အသံကိုနားေထာင္ၿပီး အခြန္စနစ္ကို ျပန္သံုးသပ္သင့္တယ္။ အခုက အေရာင္းအဝယ္မေကာင္းေတာ့ အစုိးရလည္း အခြန္မရ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားေတြ၊ အိမ္ျခံေျမ သမားေတြလည္း အလုပ္မျဖစ္ၾကဘူး။ ေစ်းကြက္ေအးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာလည္း အခြန္စနစ္ကလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္တိုင္း အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္က ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments