ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ရြာေျမ၊ ယာေျမအခ်ိဳ ႔ အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားရိွ

javascript

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ရြာေျမ၊ ယာေျမအခ်ိဳ ႔ အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားရိွ

 

အထက္ျမန္မာျပည္ မႏ ၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္အတြင္း

ေျမကြက္ေစ်းအနည္းငယ္ လႈပ္ခတ္မႈရိွေနၿပီး မႏ ၱေလး - ျပင္ဦးလြင္လမ္း

အနီး၀န္းက်င္ရိွ ရြာေျမကြက္အခ်ိဳ႔ႏွင့္ ယာေျမကြက္မ်ား အေရာင္းေခၚဆုိမႈ

မ်ားရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေျမကြက္အေရာင္းေတြက မႏၱေလး - ျပင္ဦးလြင္လမ္းမကေန ပုသိမ္ႀကီးကို

ဆက္ထားတဲ့ လမ္းက တခ်ိဳ႔အကြက္ေတြနဲ႔ မႏ ၱေလး - ျပင္ဦးလြင္လမ္းမေဘး

မွာပါ အေရာင္းေလးေတြ ေတြ႔ရပါတယ္ ေစ်းေခၚၾကတာေတာ့ ေပ ၄၀x၆၀

အကြက္ေလာက္ကို သိန္း ၂၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ ေခၚၾကတယ္ အေရာင္း

အ၀ယ္ေစ်းကြက္က သိပ္ေတာ့ မျဖစ္ေသးပါဘူး ပုသိမ္ႀကီးနားက ရြာေျမ

ေလးေတြေတာ့ စိတ္၀င္စားၾကတဲ့သူေတြ ေမးျမန္းမႈေတြေတာ့ ရိွၾကတယ္

ပုသိမ္ႀကီးဘက္အျခမ္းမွာေတာ့ လမ္းသစ္ေဖာက္ထားတဲ့ အေျခအေနက

ေျခာက္မုိင္ေက်ာ္ေက်ာ္ေဖာက္ထားၿပီးၿပီ ဒါေပမယ့္ လမ္းေဖာက္မယ့္

ဧရိယာ လမ္းအူေၾကာင္းက သစ္ေတာနယ္ေျမေတြ ထိခုိက္မႈမ်ားေနလုိ႔

သစ္ေတာေရးရာဘက္က ကန္႔ကြက္လုိ႔ ေလာေလာဆယ္မွာ လမ္းေဖာက္

တာကို ရပ္ထားရတယ္ေျပာတယ္ အေျခအေနေတြေတာ့ တိတိက်က်

မသိရေသးဘူး ၾကားမိတာလည္း လမ္းေဖာက္ျဖစ္ရင္ ေကာင္းတာေပ့ါ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးသစ္ေတြလည္း ေျပာင္သေလာက္ျဖစ္မွ ဒီလမ္းအူေၾကာင္း

အတြင္းေလာက္က သစ္ပင္ေလာက္ေတာ့ ႏိႈင္းယွဥ္စရာေတာင္ မလိုပါဘူး

ဒါကလည္း လမ္းေဖာက္ဖုိ႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာမႈ အဆင္ေျပ

ေအာင္ လုပ္ၾကတာေလ အေကာင္အထည္ ဆက္ေဖာ္ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္

တာေပ့ါ ထပ္ၾကားတာေတာ့ သစ္ပင္ေတြ မထိခုိက္ေအာင္ မူလကသတ္မွတ္

ထားတဲ့ လမ္းအက်ယ္ကို ေလ်ာ့ခ်မယ္လုိ႔ၾကားမိပါတယ္ အရင္ကသတ္မွတ္

ထားတာက လမ္းအက်ယ္ ေပ ၁၅၀ ေပ့ါ အဲဒါကုိ ေပ ၅၀ ထိပဲ ထားမယ္လုိ႔

သိရပါတယ္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ေဒသအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႔လည္း ပုိမုိဖြံ႔ၿဖိဳးလာ

လ်က္ရိွၿပီး နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္လည္း နီးကာ အထူးသျဖင့္ ေရတံခြန္

ေတာင္ႏွင့္ အနီးေဒသမ်ားသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္

လာေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ားလာကာ မႏ ၱေလး - ျပင္ဦးလြင္ လမ္းသစ္ေဖာက္

လုပ္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားလည္း ရိွေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္သည့္

အေျခအေနရိွေနၿပီးအနီးအနားရိွဆက္စပ္ရာ ရြာေျမမ်ားႏွင့္ ကားလမ္းမေဘး

ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔လာရၿပီး ေျမေစ်းမ်ားလည္း ျမင့္လာ

သည့္ အေျခအေနရိွေၾကာင္း မႏ ၱေလးေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။


Property Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments