အိမ္ျခံေျမ အေပါင္ဆံုးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေဈးကြက္အတြင္းပုိမုိမ်ားလာ

javascript
အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြင္း၌ အေရာင္း အ၀ယ္ထက္ အိမ္ျခံေျမေပါင္ႏွံမႈမ်ားပိုမို မ်ားျပားလာေနၿပီး ေပါင္ႏွံထားသည့္ အိမ္ျခံ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေရြးယူႏိုင္ျခင္း
မရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား တစ္ေန႔တျခား ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္ မႈအသင္း (ဗဟို) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက
ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္၌ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ထဲကို သာမန္ျပည္သူေတြ၊ လူလတ္တန္းစားေတြကရွိစုမဲ့စုနဲ႔ ၀င္လာ ၾကတဲ့ လူေတြရွိသလို တခ်ဳိ႕ဆို ျမတ္မလား ဆိုၿပီး ေပါင္ႏွံေခ်းငွားၿပီးမွ 
၀င္လာၾကတဲ့လူ ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီလူေတြက ေဈးကြက္ ေအးတာၾကာေတာ့ စရိတ္တက္တဲ့ဒဏ္၊ အတိုးတက္တဲ့ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ၾကေတာ့ ၀ယ္ထားတာေတြကို
ျပန္ေရာင္းခ်င္ၾကတယ္။ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ႀကီး အရမ္းထိုင္းမိႈင္းလာေတာ့၀ယ္လက္ေတြက ရွားသြားတယ္။ ရွိတဲ့၀ယ္လက္ေတြကလည္း ေအာက္ေဈးနဲ႔ပဲ၀ယ္ၾကေတာ့
ေပါင္ႏွံတဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ တျခားစီးပြားေရးကေန ေငြျပန္၀င္လာၾကမယ္ထင္ၿပီး အိမ္ေတြ ေျမေတြ ေပါင္ၾကတာမ်ားတယ္။ 
အိမ္ေပါင္ၿပီး ရတဲ့ေငြနဲ႔လုပ္တဲ့ တျခားစီးပြားေရးေတြက လည္း အဆင္မေျပၾကေတာ့ေပါင္ထားတဲ့ အိမ္ေတြအတြက္ လစဥ္ အတိုးေတြတက္၊ အခ်ိန္ေတြၾကာလာၿပီး
ေပါင္ထားတဲ့ အိမ္ျခံ ေျမပါ ျပန္မေရြးႏိုင္ေတာ့လို႔ ဆံုးကုန္တာ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ္ေတာ္မ်ားလာတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကာလရွည္ၾကာ အေရာင္းအ၀ယ္ေအး စက္ေနသည့္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြင္း၌ေငြေၾကးလိုအပ္သူမ်ားက မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ေပါင္ႏွံလာၾကသည့္
အတြက္ အေပါင္ေဈးကြက္ တြင္က်ယ္လ်က္ရွိသည္။

အိမ္ျခံေျမ၊ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရာင္းခ်သည့္တန္ဖိုး၏ေငြက်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ ႏွစ္က်ပ္အတုိးႏႈန္းျဖင့္ အက်ဳိးေဆာင္ခ ရယူလုပ္ကိုင္
ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊အေပါင္ေဈးကြက္တြင္မူ ေပါင္ႏွံသူက ေငြရွင္ ထံသို႔ လစဥ္ေပးရမည့္ အတိုးႏႈန္း၏ တစ္လစာကိုအက်ဳိးေဆာင္ခအျဖစ္ ရယူလုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည္။

"ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးရဲ႕ တစ္၀က္ေဈးနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အေပါင္ခံတာမ်ားတယ္။ႏွစ္အခ်က္က လက္ေရာက္ ရယူမႈကိုေငြရွင္ဘက္ကို အျပည့္ေပးရတယ္။ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာရရင္ အိမ္ေပၚကေန လူဆင္းေပးရတဲ့အျပင္ တံခါးပိတ္ၿပီး ေငြရွင္ကိုေသာ့ပါအပ္လိုက္ရတယ္။ အခုအေပါင္ ဆံုးတဲ့ ျပႆနာေတြက အိမ္ျခံေျမ
ေဈးကြက္ ကလည္း ျပန္တက္မလာတဲ့အျပင္ တျခား စီးပြားေရးကလည္း မေကာင္းေတာ့ျပန္မေရြး ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဆံုး႐ံႈးကုန္တာျဖစ္တယ္။ လူမဆင္းရင္ေတာ့ ေငြရွင္က 
အေပါင္မခံဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစတင္ကာ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြင္း ၀ယ္လက္မ်ားမရွိသေလာက္ နည္းပါးသြားသည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္ထိဆိုလွ်င္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္
က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္၊ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ကြန္ဒိုမီနီယမ္တိုက္ခန္းမ်ား၊ လူေနတိုက္ခန္းမ်ားထက္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား၊ ေျမကြက္မ်ားကို ပိုမိုေပါင္ႏွံမႈ မ်ားျပား ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

အိမ္ျခံေျမေပါင္ႏွံသူအမ်ားစုမွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္ရန္ မိမိပိုင္ အိမ္ျခံေျမမ်ားကိုေပါင္ႏွံကာ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ထည့္သြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳၿပီး
ျပန္လည္ ျမတ္စြန္းသည့္ အျမတ္ျဖင့္ ေပါင္ႏွံထားသည့္ အိမ္ျခံေျမမ်ားကိုျပန္လည္ေရြးယူႏိုင္သည့္ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ ေပါင္ႏွံၾကျခင္းရွိသလို ေငြေၾကးလိုအပ္
သည့္အတြက္ ေပါင္ႏွံသူမ်ား လည္း အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္က်ဆင္းမႈ ကာလတာရွည္လာျခင္း၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း၀ယ္ယူသူအမ်ားစုကနိမ့္ပါးသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာ ၀ယ္ယူလိုျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္အိမ္ျခံေျမမ်ားကိုေငြေၾကးလည္ပတ္ေစရန္ ေပါင္ႏွံၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေပါင္ႏွံသည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြရွင္ ဘက္က ေပါင္ႏွံလိုသည့္ အိမ္ျခံေျမကို ေဈးကြက္ေပါက္ေဈး၏ ထက္၀က္ ပမာဏရွိႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးကိုသာ အမ်ားဆံုး ေငြထုတ္ ေခ်းေပးသည့္ေငြရွင္မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ေဈးကြက္ ေပါက္ေဈး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ေငြထုတ္ေခ်းသည့္ေငြရွင္မ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေငြရွင္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္မႈ ခိုင္မာ ေသခ်ာေစရန္ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ မ်ားအျပင္သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပန္လည္ ေရြးယူႏိုင္သည့္ အေပါင္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ပူးတြဲခ်ဳပ္ဆိုကာေငြထုတ္ေခ်းသည့္စနစ္ ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိၿပီး က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ ေျခာက္က်ပ္အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ရယူလုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည္။

အေပါင္ခံသည့္ ကာလကို လည္း အမ်ားဆံုး ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ျပန္လည္ေရြးယူရန္တစ္ပါတည္း သတ္မွတ္ကာ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆို ေပါင္ႏွံၾက
ၿခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပင္ပေပါင္ႏွံျခင္းကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ေပါင္ႏွံလိုသည့္ အေဆာက္အအံု မ်ားကို အသိသက္ေသမ်ားျဖင့္ အေရာင္း အ၀ယ္စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုကာ ေပါင္ႏွံလိုသူ ႏွင့္ ေငြရွင္ႏွစ္ဦး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

"အခုေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ ကာလတန္ဖိုးရဲ႕ သံုးခ်ဳိးတစ္ခ်ဳိးေလာက္ပဲ ေငြရွင္ဘက္ကေပးေတာ့တယ္။ အဲဒါေတာင္ ျပန္မေရြးႏိုင္ ေတာ့တဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီး။ ေရာင္းမယ္ဆိုရင္
လည္း ၀ယ္လက္က ေအာက္ေဈးေလာက္ ပဲေပးၾကေတာ့ ေပါင္ၾကတယ္။ အတိုးအရင္း မေပးႏိုင္လို႔ အဆံုးခံလိုက္တဲ့လူေတြရွိသလို တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ေငြရွင္နဲ႔ညႇိၿပီး ရတဲ့ေဈး နဲ႔ျပန္ေရာင္း၊ ေငြရွင္ကို ေပးစရာ ရွင္းစရာ ရွိတာရွင္းၿပီး ပိုတဲ့ေငြေလး သံုးေပါ့။ အဓိကျပႆနာကေတာ့ ေနရာတိုင္းမွာ စီးပြားေရး မေကာင္းလို႔ အေပါင္ဆံုးေတြ ျဖစ္
ကုန္တာ" ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ေအးရိပ္စံ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္ ေဒၚနီလာေက်ာ္ကေျပာသည္။

အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ဘဏ္မ်ားတြင္ သြား ေရာက္ေပါင္ႏွံရာတြင္ ျပင္ပေငြရွင္မ်ားထံသို႔ ေပးရသည့္အတိုးႏႈန္းထက္ ဘဏ္မ်ားက ရယူသည့္အတိုးႏႈန္း အလြန္သက္သာမႈ ရွိသည့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း မ်ားျပားလွသည့္ စာရြက္စာတမ္း အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းရျခင္း၊ ၀င္ေငြရရိွႏိုင္သည့္လုပ္ငန္း မ်ားကို ျပသရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ ျပင္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ၌သာ သတ္မွတ္အတိုးႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ ေပါင္ႏွံေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

Socure: Myanmar Times

Facebook comments