ျပင္ဦးလြင္ - လားရိႈးၿမိဳ ႔ေရွာင္လမ္းအနီး၀န္းက်င္ ေစ်းသင့္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားရိွေန

javascript

ျပင္ဦးလြင္ - လားရိႈးၿမိဳ ႔ေရွာင္လမ္းအနီး၀န္းက်င္ ေစ်းသင့္ေျမကြက္မ်ား

အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားရိွေန

 

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း နယ္ေဒသမ်ားရိွ ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားအား

စိတ္၀င္စားသူမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႔ၾကီးမ်ားအနီးႏွင့္

ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရိွ ဆက္သြယ္သြားလာေရးေကာင္းမြန္ေသာ ရြာေျမမ်ား

အတြင္း ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။

 

အထက္ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္အတြင္း လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမႈ မ်ားျပားသည့္

ျပင္ဦးလြင္ပတ္၀န္းက်င္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနျဖင့္လည္း စိတ္၀င္စားသူ

မ်ားျပားခဲ့ကာ အထူးသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

အသင့္အတင့္ေကာင္းမြန္၍ ၿမိဳ႔ႏွင့္ မေ၀းေသာ ၿခံေျမမ်ားအား စိတ္၀င္စားသူ

မ်ားျပားေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ

မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

ရြာေျမေလးေတြ လာၾကည့္ၾကတာမ်ားတယ္ဗ် ျပင္ဦးလြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိရင္

ထံုးကုန္း၊ ေနာင္လိႈင္၊ က်ီးကိုင္၊ သေျပရ၊ ေရခ်မ္းစင္ စသျဖင့္ လားရိႈးဘက္

အထြက္ ရြာေလးေတြရိွၾကတယ္ အေျခစိုက္ေနခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ဆုိ ၿမိဳ႔နဲ႔

နီးတဲ့ ေဒသေတြကပိုအဆင္ေျပတာေပ့ါ အဓိက လုိအပ္ေနတာ တခ်ိဳ႔ရြာေတြက

လွ်ပ္စစ္မီးမရိွေသးဘူး ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္ႏိုင္မွပဲ ပိုအဆင္ေျပမယ့္ အေန

အထားရိွေနတယ္ တကယ္လုိ႔ မီးလည္းရမယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရ

လည္း ၀င္ထြက္သြားလာလုိ႔ လြယ္ရင္ ေစ်းကြက္က ပိုေကာင္းလာမယ္ေပ့ါ

ခုအေနအထားကေတာ့အကြက္ေတြ ေရာင္းခ်င္တာေတြေတာ့ ရိွပါတယ္

အေရာင္းအ၀ယ္က ေလာေလာဆယ္ ပံုမွန္အေနအထားပါပဲ ၿမိဳ႔စြန္ရပ္ကြက္

အနီးနားေတြမွာေတာ့ သူ႔ဟာနဲ႔သူအေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္တာေတြလည္း ရိွမွာေပ့ါ

ရြာေတြဘက္မွာေတာ့ လာ၀ယ္ထားၾကၿပီးသူေတြလည္း ရိွတယ္ တခ်ိဳ႔လည္း

ေစ်းေကာင္းေလးရရင္ ျပန္ေရာင္းဖို႔ ေစာင့္ေနတာေတြလည္းရိွတယ္ ေစ်းေတြ

ကေတာ့ သိန္း ၁၅၀ ၀န္းက်င္ကေန၂၀၀ ၾကားေပ့ါ အရင္ႏွစ္ကထက္ေတာ့

နည္းနည္းပုိလာသလုိ ရိွပါတယ္ ဟု ျပင္ဦးလြင္ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 

ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ အနီးဆံုးရြာမ်ားထဲတြင္ တစ္ရြာျဖစ္ေသာ ေရခ်မ္းအိုးေက်းရြာ

၀န္းက်င္၌လည္း ေျမကြက္အေရာင္းမ်ား မ်ားျပားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေစ်း

ပိုမုိေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနရိွေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမ

အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မုိးေကာင္းကင္ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳး

ေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မနီလာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

ေျမကြက္ေတြ ေရခ်မ္းအိုးဘက္က ၿမိဳ႔နဲ႔နီးတယ္ေလ မီးလုိင္းဆြဲဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာ

ေတြေတာ့ရိွပါတယ္ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြကေတာ့ မႏွစ္ေလာက္ကတည္းက

ဒီဘက္မွာ ျဖစ္ၾကပါတယ္ ေစ်းေတြကေတာ့ မႏွစ္ကနဲ႔မတူေတာ့ဘူး ၀ယ္ထား

ၾကတဲ့သူေတြကေတာ့ ေငြရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားခ်င္တဲ့သူေတြက အမ်ားစုေပ့ါ

တခ်ိဳ႔လည္း လူေနဖုိ႔သက္သက္ လာၾကည့္ၾကတာေတြလည္း ရိွပါတယ္

ခုအေနအထားမွာေတာ့ ေစ်းကြက္က နည္းနည္းေအးေနသလုိ ရိွပါတယ္

ေျမကြက္အေရာင္းေတြကေတာ့ ဒီဘက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွပါတယ္

ေပ ၄၀x၆၀ ေလာက္ကို သိန္း ၁၇၀ ကေန ၂၀၀ ၾကား ေစ်းေခၚၾကတယ္

ဟု မနီလာ၀င္းက ေျပာသည္။

 

 

ၿမိဳ႔ႏွင့္ နီးေသာ ရပ္ကြက္ႀကီးေျမမ်ားႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္လားရိႈးလမ္းမႀကီးအနီး

ေျမကြက္က်ယ္မ်ားလည္း အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားရိွၿပီး သိန္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္မွ

သိန္း ၇၀၀/၈၀၀ အထက္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

 Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments