ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္ရန္ စတင္ခြင့္ျပဳ

javascript

 ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအ ဖြဲ႕က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ေဒသခံ မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အ တြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးပါၿပီ။ ဟုိတယ္ အလုံးေရ ဘယ္ေလာက္ ခြင့္ျပဳ မယ္ဆုိတာေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္မွာ မဆုံးျဖတ္ရေသးပါဘူး’’ ဟု ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္၊လွ်ပ္ စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ဟုိတယ္ခရီး၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေျပာ ၾကားသည္။  ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ဟုိတယ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ ပထမဆုံးခြင့္ျပဳ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊  တီးတိန္၊ ပလက္၀၊ မတူပီႏွင့္ ခုိင္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ အဆုိျပဳ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၂၆ရက္က စ၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရက ဖိတ္ ေခၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္လို သည့္ တုိင္္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေနာက္ ဆုံးထားေလွ်ာက္ထားရန္ ဟားခါး အေျခစုိက္ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္ စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

 အဆုိျပဳလႊာ ေအာင္ျမင္ သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျပည္ နယ္အစုိးရက ငါးဧကေအာက္ ေျမေနရာေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဟုိတယ္တည္ေဆာက္ရာတြင္အခန္း ၂၀အနည္းဆုံးထားတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ဟို တယ္လုပ္ငန္းအတြက္သင့္ေလ်ာ္ ေသာေနရာကို ဆုံးျဖတ္စိစစ္ၿပီးမွသာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ထပ္မံ ေတာင္းခံရန္ရွိသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈနည္းသည့္ ေဒသ မ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ခ်င္းျပည္နယ္ ၏ သဘာ၀အလွအပ႐ႈခင္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ျပည္နယ္ အစုိးရကခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တုိ ဘာကလည္း ကမၻာလွည့္ခရီး သည္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚမႈျမႇင့္တင္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဟုိတယ္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထား ေပးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ အပါအ၀င္ အျခားသက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မ်ား မွ ကၽြမ္းက်င္သူရပ္မိရပ္ဖမ်ားပါ ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕က စိစစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ွSource : 7Day Daily

Facebook comments