သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ ေလးရက္ၾကာရပ္ဆိုင္းမည္

javascript

သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ မ်ား ခြဲျခမ္းရန္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္မွ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္အထိေလးရက္ၾကာ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ ရပ္ဆိုင္း ႐ံုသာမကဘဲ ရွယ္ယာမွတ္ပံုတင္ ျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ျပင္ပေရာင္းခ်မႈကိုပါ ရပ္ဆိုင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီ က ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသည္ ရွယ္ယာ မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာေပါင္း ေလး သန္းခန္႔ရွိၿပီး ရွယ္ယာတန္ဖိုး တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေသာင္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယခု ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈအရ ရွယ္ ယာအစုေပါင္း သန္း ၄၀ ခန္႔ႏွင့္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္ ေထာင္ တန္ဖိုးရွိလာမည္ဟု ကုမၸဏီက ဆိုသည္။

ရွယ္ယာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ေနာက္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု ကုမၸဏီက ဆိုထားသည္။

‘‘ရွယ္ယာခြဲမယ္ဆိုေတာ့ ခြဲမယ့္ရက္ကို ကုမၸဏီဥပေဒနဲ႔ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဥပေဒ အရ ခဏရပ္ေပးရတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ရပ္တာပါ’’ဟု သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေသာင္းဟန္က ေျပာသည္။

ရွယ္ယာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း ေၾကာင့္ ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ားကို ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ ဝယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္ပမာဏလည္း ျမင့္တက္လာရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း၊ရွယ္ယာမ်ား ခြဲျခမ္းေသာ္လည္း ရွယ္ယာေစ်း ျမင့္တက္ လာျခင္းရွိ၊ မရွိသည္ ေစ်းကြက္ ဝယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအားေပၚ သာ မူတည္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ လက္ေျပာသည္။

အထက္ပါကုမၸဏီသည္ ၿပီး ခဲ့သည့္ေမလ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ပထမဦးဆံုး ေန႔၌ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ငါးေသာင္း ေစ်းေပါက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လက စတင္လည္ ပတ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီသံုး ခုျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည္။

Source : 7day Daily

Facebook comments