ညိႇႏႈိင္းမႈအဆင္မေျပပါက သီလ၀ါဒုတိယစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းမည္ဟုဆို

javascript

အစုိးရႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္မႈ အဆင္မေျပပါက သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ဒုတိယေျမာက္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလီမိတက္ MJTD ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာ တကာရွီက မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

လက္ရွိတြင္ သီလအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံ ကိန္းဟက္တာ ၄၀၀ ပထမစီမံကိန္း၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ဒုတိယေျမာက္ စီမံကိန္း ေျမဟက္တာ ၂,၀၀၀ အတြင္း မွ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ၎ဧရိယာအတြင္းေနထုိင္သည့္ ေဒသ ခံမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အဆင္ ေျပသည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းသြားမည္ဟု မစၥတာ တကာရွီက ေျပာသည္။

မစၥတာ တကာ ရွီပါ၀င္ေသာ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးလီမိတက္အဖြဲ႕သည္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ ကုမၸဏီ႐ုံးတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ 
၁၈ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"သီလ၀ါရဲ႕ ဒုတိယစီမံကိန္းဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ပုိၿပီးေကာင္းမြန္လာဖုိ႔ အတြက္ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကေန အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရနဲ႔ ေဒသခံေတြအၾကားမွာ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ ေဒသခံေတြအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥေတြဟာ အစုိးရက လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္မေျပဘူးဆုိရင္ ေတာ့ စီမံကိန္း ေရွ႕ဆက္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ရပ္ဆုိင္းတာမ်ဳိးလည္း ရွိေကာင္းရွိလာႏုိင္ ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕က ေျဖရွင္းၿပီးလုိ႔ ႏုိင္ငံ ေတာ္ပုိင္ေျမျဖစ္ေတာ့မွသာ ကုမၸဏီက ျပန္ လည္ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သြားမွာပါ"ဟု မစၥတာ တကာရွီက ေျပာသည္။

ဒုတိယေျမာက္ ေျမဟက္တာ ၂,၀၀၀ စီမံ ကိန္းတြင္မူ ကနဦးအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမဧရိယာအား ၁၀၁ ဟက္တာ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ အစုိးရႏွင့္ ေဒသခံတုိ႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနလ်က္ရွိသည့္အေပၚ ေစာင့္ဆုိင္း ေနသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

"အေကာင္အထည္ေဖာ္တာကုိေတာ့ အျမန္ဆုံး စႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဆႏၵရွိပါတယ္။ အခုခ်ိန္က အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ ကလည္း ဖယ္ရွားလုိက္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေနတယ္။ ေျမဟက္တာ ၄၀၀ ထဲမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူေတြကုိ ငွားရမ္းဖုိ႔ ေျမေနရာမရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းအသစ္ကုိ အျမန္ဆုံးစႏုိင္တာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူအမ်ားႀကီးျဖစ္ႏုိင္ မယ္ဆုိတာကုိ အစုိးရအဖြဲ႕က သိႏုိင္မယ္လုိ႔ လည္းထင္ပါတယ္။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိဘဲ လုပ္ငန္းစတဲ့အေျခအေနမ်ဳိး ကုိလည္း မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းတုိးတက္လာသလုိ ေဒသခံေတြလည္း တုိးတက္လာတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ပဲ ေမွ်ာ္လင့္တာျဖစ္ပါ တယ္"ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

သီလ၀ါေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဒသခံ အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ကာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးေအဂ်င္စီ ( JICA) တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ပထမစီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေျမဧရိယာ ဟက္တာ ၄၀၀ စီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္က ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ကိစၥမ်ား အျပည့္အ၀ မရရွိေသးျခင္း အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ယခု ဒုတိယစီမံကိန္းတြင္ ယခင္စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သီလ၀ါ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဒသခံအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမလႈိင္က ေျပာသည္။

"ပထမေျမဟက္တာ ၄၀၀ မွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့သူေတြေတာင္မွ အခုခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးအတြက္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ကိစၥေတြ မၿပီးျပတ္ေသးဘူး။ ဒါကုိ ဒုတိယစီမံကိန္းစဖုိ႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ တကယ္ လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအဖြဲ႕က လ်စ္လ်ဴ႐ႈရင္ ေတာင္မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕ကုိ အဲဒီလုိမ်ဳိးမလုပ္ဖုိ႔အေရး တြန္းအားေပးဖုိ႔ သြားၿပီးေတာင္းဆုိခဲ့တာပါ"ဟု ဦးျမလႈိင္က ေျပာသည္။

ေျမဟက္တာ ၄၀၀ ပထမစီမံကိန္းအတြင္း ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေဒသခံအိမ္ေထာင္စု ၈၁ ခု အတြက္ ေျမျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ၿမိဳင္ သာယာ(၃)ေက်းရြာ၊ ဂ်ပန္ ကြက္သစ္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေသာက္သုံးေရအတြက္ ေရသန္႔စနစ္ေသာက္ ေရကန္ထားရွိျခင္း၊ စုေပါင္း ပုိင္စိုက္ပ်ဳိးလယ္ယာအတြက္ သံုးဧက ေျမေနရာထားရွိေပးျခင္း၊ လူမႈတုိးတက္မႈအတြက္ စုေပါင္းညိႇႏႈိင္းႏုိင္ေသာ (Communication Centre) အေဆာက္အ အုံတစ္လုံးကုိ ေဆာက္ လုပ္ေပးထားျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေပးထားသည္။ ထုိ႔အတူ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့ မ်ားရွိထားၿပီး အလုပ္အကုိင္ ရရွိေရးအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားထားရွိ ေပးထားသည္ဟု ၎ကိစၥရပ္မ်ားကို တာ၀န္ ယူလုပ္ကုိင္ေနလ်က္ရွိသူ ေဒၚအိအိခုိင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေျမဟက္တာ ၄၀၀ အတြင္း ေနထုိင္ ေနသူမ်ားသည္ အစားထုိးျပန္လည္ရရွိထားေသာ ေျမ ၂၅ ေပ၊ ေပ၅၀ ဧရိယာအတြက္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ ေထာက္ခံခ်က္ ဂရန္မရရွိေသး သကဲ့သုိ႔
ေရရရွိေရးႏွင့္ အရင္းအႏွီးရရွိေရး စီစဥ္ေပးမႈမ်ားသည္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

"အခုခ်ိန္ထိ ကြ်န္မတုိ႔ရထားတဲ့ အိမ္အတြက္ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ဂရန္ေျမစာရြက္ကုိ မရေသးပါဘူး။ ေတာင္းတဲ့အခါတုိင္း ေပးဖုိ႔ရွိပါတယ္ေျပာၿပီး ဘယ္ေတာ့ေပးမယ္ဆုိတာ မသိရဘူး" ဟု
ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားအနက္ မႈိစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကုိင္ အသက္ေမြးလ်က္ ရွိသည့္ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ဦး၏ ဇနီးျဖစ္သူက ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments