သိန္း ၂၀၀ မွ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ တစ္ထပ္လံုးခ်င္းႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား အေရာင္း ေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔ရလာ

javascript

 

 

သိန္း ၂၀၀ မွ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ တစ္ထပ္လံုးခ်င္းႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား အေရာင္း

ေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔ရလာ

 

ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း သိန္း ၂၅၀ မွ ၃၀၀ ၾကား လံုးခ်င္းတစ္ထပ္

ပ်ဥ္ေထာင္ၿခံ၀င္းမ်ားႏွင့္ လမ္းမေဘးေျမကြက္မ်ားအား အေရာင္းေခၚဆုိမႈ

ပိုမုိေတြ႔လာရေၾကာင္း ေဒသခံအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအား ဆက္သြယ္

ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

“အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေကာင္းပါတယ္ ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြက သိန္း ၇၀/၈၀

တန္ အကြက္ေလးေတြ အေရာင္းေခၚဆိုမႈမ်ားၾကတယ္ ခုလပိုင္းေတြမွာေတာ့

သိန္း ၁၈၀ ကေန၂၀၀ အထက္ထိ ေခၚလာတဲ့ေျမကြက္နဲ႔ လံုးခ်င္းေတြလည္း

ပိုေတြ႔လာရတယ္ သုခဒီပရပ္ကြက္ ၊ရတနာဒီပရပ္ကြက္ဘက္ေတြ အေရာင္းေတြ

ရိွပါတယ္ ဘူတာႀကီး၀န္းက်င္က အကြက္တခ်ိဳ႔ကို သိန္း ၂၀၀ အထက္ထိ ေခၚ

ၾကတာေတြ႔ရတယ္ ဘူတာနားဆုိေတာ့ ေနရာအေနအထားအရေတာ့ အားသာ

ခ်က္ရိွတာေပ့ါ လမ္းေကာင္း၊ေစ်းနီး ပတ္၀န္းေကာင္းရင္ သိန္း ၂၅၀ ထိ ေခၚၾက

တယ္ ဒါေပမယ့္ ၀ယ္လက္အမ်ားစုက အမွန္တကယ္ေနဖုိ႔ ၀ယ္ခ်င္ၾကတဲ့သူေတြ

က မ်ားေတာ့ ေစ်းသင့္တာေလးေတြပဲ အမ်ားစုက စိတ္၀င္စားၾကတယ္ အထူး

သျဖင့္ သိန္း ၇၀ ၀န္းက်င္တန္ေလာက္ေလးေတြေပ့ါ ေစ်းနည္းတာေတြကေတာ့

ပုပၺဘက္မွာ ရိွပါတယ္ တခ်ိဳ႔ကလည္း ႏိုင္တဲ့ေစ်းေလာက္နဲ႔ ေျမေလး၀ယ္ထားခ်င္

တာမ်ိဳး၊ ေနာက္မွ အိမ္ေဆာက္ခ်င္ေဆာက္သို႔မဟုတ္လည္း ေစ်းရလာရင္လည္း

ျပန္ေရာင္းခ်င္တာမ်ိဳးနဲ႔ ၀ယ္ၾကတာေပ့ါ ၇၀ ၀န္းက်င္ေလးေတြကေတာ့ ရိွေတာ့

ရိွတယ္ အ၀ယ္လည္းလုိက္ပါတယ္ ေနရာကေတာ့ နည္းနည္းေခါင္းတာေပ့ါ သိန္း

ေထာင္ေက်ာ္ေတြကေတာ့ ေစ်းကြက္ နည္းပါတယ္ ဇမၺဳသီရိဘက္ေတြ ေပ ၁၂၀

/၂၀၀ ေလာက္အကြက္ေတြဆုိ သိန္း ၁၂၀၀ေက်ာ္ထိ ေခၚတယ္ ေစ်းအျမင့္ေတြ

ကေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ပါးေနပါေသးတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ၿခံေျမ

အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေျခအေန

မွာ သိန္း ၇၀ ႏွင့္ ၁၀၀ ၾကား တန္ဖုိးသင့္ေျမကြက္မ်ားအား ၀ယ္လက္မ်ား ပိုမို

စိတ္၀င္စားၾကၿပီး သိန္း ၂၀၀ ႏွင့္ ၃၀၀/၄၀၀ ၾကား လံုးခ်င္းေျမကြက္မ်ား အေရာင္း

ေခၚဆုိမႈမ်ား ရိွေနကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရံုး၊ ကုမၸဏီ ဆုိင္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္

လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ က်ပ္ ၁ သိန္းခြဲခန္႔မွ ၅ သိန္းအထိ လံုးခ်င္းႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ား

အငွားေစ်းကြက္လည္း သြက္လက္လ်က္ ရိွေနေၾကာင္းသိရသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments