ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာငွားရမ္းမႈ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဆန္းစစ္သြားမည္

javascript

 ႏိုင္ငံပိုင္အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ား၏ အိမ္ရာ၀ယ္ယူႏိုင္မႈရွိမရွိ အေျခအေနမ်ားကို ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ဆက္လက္ငွားရမ္းျခင္း သင့္မသင့္ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ အငွားအိမ္ရာ မ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္ျဖင့္ ယခု လမွစတင္ကာ ငါးႏွစ္တာကာလအထိသာငွားရမ္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ေဆာက္လုပ္ငွားရမ္း
ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ အငွားအိမ္ရာ ေနထိုင္သူမ်ား ကိုလည္း ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းသစ္ႏွင့္အညီ ငွားရမ္းသည့္ စနစ္ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"အငွားအိမ္ရာေတြကို ငါးႏွစ္ပဲ ငွားရမ္းခြင့္ ေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ႏိုင္ငံပိုင္အငွားအိမ္ရာေတြကို ဒီစည္းကမ္း ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ငွားေနခြင့္ရရင္ ငါးႏွစ္အထိပဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္၊ ၿပီးရင္ သူတို႔ ငါးႏွစ္အတုိင္းအတာအတြင္းမွာအိမ္၀ယ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိမရွိ ျပန္ဆန္းစစ္ မယ္။ သူတို႔အိမ္၀ယ္ႏိုင္စြမ္းအား မရွိရင္လည္းဆက္ငွားေပါ့။ ၀ယ္ႏိုင္စြမ္းအားရွိရင္ေတာ့လည္း မေနနဲ႔ေပါ့။ ဒါမွ တျခားအိမ္လိုတဲ့ လူေတြကို ေနရာခ်ထားေပးလို႔ ရမွာျဖစ္တယ္။ အရင္အငွားခ်အိမ္ရာအေဟာင္းေတြကိုလည္း အခုမူနဲ႔ပဲ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လုပ္သြား ရမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးမင္းထိန္ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာ၌ အငွားအိမ္ရာမ်ားကို ငါးႏွစ္ သာ အမ်ားဆံုး ငွားရမ္းေလ့ရွိေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အငွားအိမ္ရာေနထိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သားစဥ္
ေျမးဆက္တိုင္ေအာင္ အဖိုးႏႈန္း ခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ဆက္လက္ငွားရမ္းခြင့္ ျပဳထားသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အိမ္ရာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အားနည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္အငွားအိမ္ရာ မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း တရားမ၀င္          ေရာင္း၀ယ္ ငွားရမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ အတြက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ

ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ အငွားအိမ္ရာမ်ားကို ေခတ္ အဆက္ဆက္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစားမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ေဈးႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္
ငွားရမ္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ရာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ လစဥ္ အိမ္လခ ေကာက္ခံျခင္းကို ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဦးစီးဌာနက စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ "ရန္ကုန္တိုင္းထဲက အငွားအိမ္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို တင္ျပထား
ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း စနစ္တက် လုပ္ေစခ်င္တဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ေပးထားပါတယ္။ အေျဖထြက္လာရင္ေတာ့ အသိေပးေၾကညာ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္   အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးယုခိုင္က ေျပာသည္။

ဖဆပလ ႏွင့္ မဆလ အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့သည့္ အငွားအိမ္ရာ မ်ားကို ယခုအခ်ိန္၌ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၂ က်ပ္ ျပား ၅၀ ႏႈန္းျဖင့္သာ ငွားရမ္းခေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ၿပီး မၾကာမီ လူေနထိုင္ခြင့္ျပဳေတာ့မည့္ စတုရန္းေပ ၆၀၀ က်ယ္၀န္းသည့္ ဗႏၶဳလ အငွားအိမ္ရာ
စီမံကိန္း တိုက္ခန္းမ်ားကိုမူ လစဥ္ငွားရမ္းခ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ျဖင့္ ငွားရမ္း သြားမည္ျဖစ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီေတာ့ အခုထက္ထိ အေၾကာင္းမၾကားေသးပါဘူး။ အခုမွ ခ်ေပးမယ့္ အငွားအိမ္ရာအသစ္အတြက္ ဒီငါးႏွစ္ စည္းကမ္းခ်က္က သိပ္ျပႆနာမရွိေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနလာတဲ့ အရင္အေဟာင္းေတြကို လာသတ္မွတ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးတက္လာ ႏိုင္တယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လက္ခံ
ၾကမွာမဟုတ္ဘူး"ဟု သု၀ဏၰ အငွားအိမ္ရာ တြင္ ေနထိုင္သူ ဦးျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ေရးဆြဲထားခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔အငွားအိမ္ရာမူ၀ါဒအရ ယခုကဲ့သို႔ အငွားအိမ္ရာ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူမ်ား၏ အိမ္ရာ၀ယ္ယူေနထိုင္ႏိုင္ စြမ္း ရွိမရွိကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

Source: Myanmar Time

Facebook comments