ေညာင္တုန္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း၌ ပုဂၢလိကအိမ္ရာစီမံကိန္း အိမ္ရာဆုိင္ခန္းမ်ား ေဒသခံမ်ား စိတ္၀င္စားလ်က္ရိွ

javascript

ေညာင္တုန္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္း၌ ပုဂၢလိကအိမ္ရာစီမံကိန္း အိမ္ရာဆုိင္ခန္းမ်ား

ေဒသခံမ်ား စိတ္၀င္စားလ်က္ရိွ

 

ရန္ကုန္ - ပုသိမ္လမ္းမေပၚရိွ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းအိမ္ရာစီမံကိန္းအား တည္ေဆာက္

လ်က္ရိွေနသည္မွာ ၿပီးစီးလုနီးပါးရိွေနၿပီး အိမ္ရာအခန္းမ်ားအား ၾကိဳတင္၀ယ္ယူ

ထားသူမ်ားမွ ဆုိင္ခန္းမ်ားလာေရာက္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕

ခံမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွ အိမ္ရာအခန္းမ်ားအား စိတ္၀င္စားသူမ်ားမ်ားျပားေၾကာင္း 

သိရသည္။

ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕သည္ ရန္ကုန္ - ပုသိမ္လမ္းမေပၚတြင္ တည္ရိွၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ

ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀ ခန္႔ ၿဗိတိသွ်တုိ႔မွ ၿမိဳ႔ကြက္ခ်ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ယခု

ေခတ္တြင္ လူေနသိပ္သည္းမႈမ်ားလာေသာေၾကာင့္ပန္းဧရာၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကိုလည္း

ေဖာ္ေဆာင္ထားရိွသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔

ႏွင့္လည္း မေ၀းလွသည့္ ေဒသျဖစ္ကာ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ရန္ကုန္ - ေညာင္တုန္းလမ္းကို အဓိကအားျပဳ

ေၾကာင္းသိရသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္

သူမ်ားလည္း မ်ားျပားၿပီးႏွစ္စဥ္ ျမစ္ေရတတ္သည့္ ျပႆနာေၾကာင့္ နယ္ခံမ်ား

အခက္အခဲျဖစ္ရျခင္းမ်ားလည္းရိွကာ ယခင္မိလႅာလမ္းၾကားမ်ားအတြင္း

အေဆာက္အဦးမ်ား အခုိင္အမာတည္ေဆာက္ေနျခင္းမ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္

မိလႅာစနစ္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း

ကိုလည္း ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

“ၿမိဳ႔သစ္ဘက္ေတြေရာ၊ ၿမိဳ႔ထဲဘက္မွာေရာ အငွားအေနနဲ႔ေတာ့ ရိွၾကပါတယ္

အေရာင္းအ၀ယ္အေနနဲ႔ေတာ့ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးေတာ့ သိပ္မရိွဘူး

ဒီလုိပဲ စီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ ဆုိင္ခန္းနဲ႔ လံုးခ်င္းတခ်ိဳ႔ ငွားတာမ်ိဳးေလာက္

ပဲေပ့ါ တာေကြ႔ဘက္မွာေတာ့ အိမ္ရာေတြေဆာက္ေနတယ္ စိတ္၀င္စားတဲ့သူ

မ်ားပါတယ္ အိမ္အေရအတြက္ကေတာ့ သိပ္မမ်ားဘူးလုိ႔ ၾကားပါတယ္ အဓိက

အိမ္ဆုိင္ခန္းပံုစံမ်ိဳးေလးေတြေတြ႔ရတယ္ ခုေနာက္ပိုင္း အဲဒီဘက္က ရြာေလး

ေတြဘက္ ေျမေစ်းေကာင္းလာၾကတယ္ တစ္ခုရိွတာက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္က

ေရတတ္တတ္တဲ့ အႏ ၱရာယ္ရွိထဲ့အထဲ ေရေျမာင္းေတြကို စနစ္တက် ရွင္းလင္း

ေဖာ္ထုတ္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္ပြင့္လင္းရာသီေတြမွာ အဓိကအားျပဳလုပ္ဖုိ႔သင့္တယ္

အိမ္ရာလုပ္ေနတဲ့ တာေကြ႔ရြာဘက္ဆုိလည္း လူေနဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ေနရာပါပဲ ဒါေပမယ့္

မုိးရြာရင္ ေျမာင္းေတြကပိတ္ေနေတာ့ လမ္းေပၚေရေတြတင္ၿပီး ေတာ္ေတာ္နဲ႔

မက်ႏိုင္ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးေတြေပ့ါ ျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိပါတယ္ ေဒသခံေတြအမ်ားစုက

လယ္ယာလုပ္ငန္းနဲ႔ ကြမ္းစိုက္တဲ့သူေတြလည္းမ်ားၾကတယ္ အိမ္ရာဆုိတာကေတာ့

ဘယ္ေဒသျဖစ္ျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေကာင္းပါတယ္ ၿပီးေတာ့

ေရၾကီးလုိ႔ အိမ္ပစ္အုိးပစ္နဲ႔ဒုကၡမ်ားတဲ့ ျပည္သူေတြလည္း တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္

ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္မရိွေသးတဲ့ သူေတြအတြက္လည္း ေကာင္းသလုိ

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြကိုလည္း ဦးစားေပးၾကည့္ေပးၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပး

ႏိုင္ရင္ပင္စင္စားေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ရာ မိသားစုေလးေတြအတြက္လည္း အဆင္ေျပ

တာေပါ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ လုပ္လာမယ္ဆုိၾကိဳဆုိပါတယ္” ဟု ေညာင္တုန္း

ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။


Property Media Team

www.Property.com.mm 

Facebook comments