တန္ဖုိးအသင့္အတင့္ ေျမကြက္မ်ား အေရာင္း၀ယ္ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေန

javascript

တန္ဖုိးအသင့္အတင့္ ေျမကြက္မ်ား အေရာင္း၀ယ္ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေန


ယခု ေအာက္တုိဘာလလယ္၀န္းက်င္ ရက္မ်ားအတြင္း ေဒၚလာေစ်းအတတ္အက် 
ျမန္လ်က္ရိွၿပီး ေရႊေစ်းလည္းတတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေရႊျပန္ထုတ္ေရာင္းသူမ်ားလာကာ 
အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း၌လည္း တန္ဖုိးသင့္တင့္ ေျမကြက္မ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ 
ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားေနရိွေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆ
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္လႈပ္ခတ္စ ျပဳေနသည့္
အေျခအေနရိွေနေသာ္လည္း ေငြေၾကးပိုလွ်ံသူမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအတြက္ ေနရာလုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ရွာသူမ်ားမွ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ားမွလြဲ၍ 
အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ တိုက္ခန္းႏွင့္လံုးခ်င္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္
တခါတရံသာ ေတြ႔ရၿပီး အငွားေစ်းကြက္သာ ပိုမုိျဖစ္ေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း
ၿမိဳ႔စြန္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္းရိွ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာ ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္
ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည့္ အေျခအေနေတြ႔ရေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေျမအေရာင္း
အ၀ယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ 
ေလ့လာစံုစမ္း ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“ေျမကြက္ေတြကေတာ့ အရင္ထဲက အေရာင္းေခၚတာေတြရိွပါတယ္ ထန္းတပင္
ဘက္ေတြေရာ ေတာင္ဒဂံု၊ အေ႔ရွဒဂံုနဲ႔ သန္လ်င္ဘက္ေတြေပ့ါ အရင္ေလးငါးလ
ေလာက္အထိေစ်းကြက္က ေအးေနေတာ့ အ၀ယ္ေတြကလည္း သိပ္မ၀ယ္ရဲဘူးေပ့ါ 
ေရာင္းခ်င္တဲ့သူက ေစ်းေလ်ာ့ေရာင္းတာတုိ႔ တန္တဲ့ေစ်းနဲ႔ ေပးတာမ်ိဳးတို႔ေလာက္မွ 
၀ယ္ျဖစ္ၾကတယ္ ခုစက္တင္ဘာ ေအာက္တုိဘာလထဲ အေရာင္းအ၀ယ္ေလးေတြ

ျပန္လႈပ္လာၾကတယ္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ၀ယ္ေရာင္းသမားတစ္ဦးေပမယ့္ ေစ်းအျမင့္ေတြ
ေတာ့ မကိုင္ရဲေသးဘူး ၀ယ္ျဖစ္ရင္လည္း တစ္ကြက္ေလာက္ပဲ ၀ယ္ႏုိင္မွာေပ့ါ 
ၿပီးေတာ့ ျပန္ေရာင္းရခက္တာမ်ိဳးျဖစ္လာရင္ ေစ်းကြက္ကလည္း ဘယ္လုိျဖစ္လာဦး
မလဲ တိတိက်က် မေျပာတတ္ဘူး အမ်ားစုကေတာ့ ေကာင္းလာမယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္ 
ေစ်းကြက္ပိုရိွၿပီး ျပန္ထုတ္ရလြယ္တဲ့ ေျမကြက္ေလးေတြကို ပိုစိတ္၀င္စားတယ္ 
အဲဒီေတာ့ ေနရာေကာင္း လမ္းသင့္တဲ့ ေနရာေတြ ဒီလုိပဲေလ့လာေမးျမန္း ၀ယ္ထား
တာ တခ်ိဳ႔ရိွတယ္ ခုလတ္တေလာ အေျခအေနဆုိရင္ ေစ်းကြက္က အရင္လေတြ
ကထက္ စာရင္ ေကာင္းလာတယ္ ေျပာရမယ္ အေရာင္းအ၀ယ္ေလးေတြ ျဖစ္တယ္ေပ့ါ 
သိန္း ၃၀ ကေန ၁၀၀ ၀န္းက်င္ ေျမကြက္ေလးေတြ ျပန္ျဖစ္လာတာေတြ႔ရတယ္ 
ေစ်းအျမင့္ပိုင္းေတြကေတာ့ သိပ္မေတြ႔ရပါဘူး ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းေတြေရာ လံုးခ်င္း
ေတြေရာေပ့ါ အငွားေလာက္ပဲ ျဖစ္တယ္ ေလာေလာဆယ္ေစ်းကြက္အတြင္းမွာေတာ့ 
ေျမကြက္ေလးေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္ ေျမကြက္အေရာင္းေတြ
ဆုိရင္ေတာ့ ထန္းတပင္ဘက္နဲ႔ ဒဂံုအေ႔ရွပိုင္းဘက္ေတြရယ္ သန္လ်င္ေအာင္ခ်မ္းသာ
ဘုရားကုန္းဘက္ေတြ အေရာင္းေခၚတာေတြရိွပါတယ္ စိတ္၀င္စားသူေတြ အတြက္ေပ့ါ” 
ဟု အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္သမားတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

အိမ္ၿခံေျမအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေစ်းကြက္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ပိုင္းဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယခုထက္ပိုမုိဖြံ႔ၿဖိဳးလာ
ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အခါတစ္ခု ေစာင့္ဆုိင္းရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း တန္ဖိုး
သင့္၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားအား အစိုးရမွ ထပ္မံေဖာ္ေဆာင္ေပးလာႏိုင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည့္အတြက္ ၀ယ္ေရာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း မရင္းႏွီးထားလုိၾကေသးပဲ 
ေစ်းကြက္အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ကုန္ ေနာက္ႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း
ပိုင္းေလာက္ထိ ခန္႔မွန္းရလွ်င္ တုိက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ထင္သေလာက္ မေကာင္း
လာႏိုင္ေသးေၾကာင္း အငွားေစ်းကြက္ကို အဓိကအားျပဳရဦးမည္ျဖစ္ကာ အေရာင္းအ၀ယ္
ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသင့္ တုိက္ခန္းမ်ားပိုမုိ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ေၾကာင္း
သံုးသပ္ယူဆၾကသည္။


Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments