တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေခ်းေငြကုိ သက္တမ္း ရွစ္ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းရန္စီစဥ္မည္

javascript
ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာမ်ားကို လက္ရွိထုတ္ေခ်းေနသည့္ရွစ္ႏွစ္သက္တမ္း အရစ္က်ေခ်းေငြ စနစ္မွ ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းအထိ ႏွစ္ရွည္ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦး၀င္းေဇာ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ႏွစ္သက္တမ္းတုိးေပးရန္ စီစဥ္ရျခင္းမွာ ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိထားသူမ်ား ေငြေပးေခ်မႈလြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ လစဥ္ အရစ္က်ေပးသြင္းရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏေၾကာင့္၀ယ္ယူသူမ်ား ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစလုိသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"အခုတန္ဖိုးနည္းကို ေရာင္းေပးေနတဲ့ ရွစ္ႏွစ္သက္တမ္းကေန ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္း အထိႏွစ္တိုးၿပီး ေငြေခ်းေပးႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနပါတယ္။ အစီအစဥ္ ရွိထားၿပီးပါၿပီ။ ေလာေလာဆယ္ေျပာလို႔မရေသးတဲ့ အေျခ အေနေလးတစ္ခုကို ေစာင့္ေနတာပါ။ အဲဒီ အေျခအေနေလးျဖစ္လာရင္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေပးသြားမွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူအိမ္ရာ ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြရယူကာ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်ေငြထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တစ္ခု ႏိုင္ငံအတြင္း၌ လိုအပ္လာသည့္ အတြက္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ ပါ၀င္သည့္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ တြင္စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဘဏ္ကို မတည္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၀၀ ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုရွယ္ယာရွင္ ၄၆ ဦး၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၌ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ေဆာက္လုပ္ေရာင္း ခ်ခဲ့သည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားကိုေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အေနျဖင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူသည့္စနစ္ကို စတင္ စမ္းသပ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ရာ၀ယ္ယူႏိုင္မႈစြမ္း အား၊ လစဥ္ေပးသြင္းႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏ၊ ကနဦးအရစ္ျဖစ္သည့္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး စုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိကိုေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၾကၿပီး အမွန္ တကယ္ ျပည္သူမ်ား အိမ္ရာ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္သည့္စနစ္တစ္ခုအထိ ျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္ ဦး၀င္းေဇာ္ကေျပာသည္။

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ကာ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကနဦးအရစ္ ျဖစ္သည့္တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားက ေပးသြင္း ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အျပင္ ေလးႏွစ္အတြင္း အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေပးသြင္းရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ လစဥ္ ဘဏ္သို႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရသည့္ ေငြပမာဏမ်ားျပား သည့္အတြက္ ၀ယ္ယူသူ အမ်ားစု အဆင္မေျပ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလးႏွစ္ အရစ္က်ေပးသြင္းရသည့္ စနစ္အစား ရွစ္ႏွစ္ အရစ္က် ေပးသြင္းႏိုင္ရန္ေျပာင္းလဲစီစဥ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ "အရင္အစိုးရလက္ထက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ ေရာင္းတဲ့ပံုစံက အိမ္လိုခ်င္လို႔ လာေလွ်ာက္တဲ့လူေတြအမ်ားႀကီးထဲကေန မဲႏိႈက္ၿပီး ေရာင္းေပးခဲ့တဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လည္း ၀ယ္ယူခြင့္မဲေပါက္ေကာ ေငြမသြင္းႏိုင္တာနဲ႔၊ ဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး ေရာင္းေပးမယ္ဆိုတာေတာင္ ကနဦး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ ေငြကို မသြင္းႏိုင္တဲ့
လူက ေတာ္ေတာ္မ်ားခဲ့တယ္။ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာတုန္းကလည္း အိမ္၀ယ္ခြင့္ရလို႔ ဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး ေရာင္းေပးမယ္ဆို တာေတာင္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး သိန္း ၁၂၀ အတြက္ ကနဦး ဘဏ္ကိုေပးရမယ့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ေပးသြင္းရမယ့္ သိန္း ၄၀ ေပးႏိုင္တဲ့လူကအရမ္းနည္းသြားပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေလးႏွစ္အရစ္က်နဲ႔ ေရာင္းေပးမယ္ ဆိုေတာ့လည္း အဆင္မေျပၾကေတာ့ ရွစ္ႏွစ္ အထိ တိုးေပးၿပီး ေငြထုတ္ေခ်းထားပါတယ္။ အခုလည္း
ေနာက္ထပ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ေရရွည္ ေပးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကနဦးစီမံခ်က္ျဖင့္ က်ပ္သိန္း၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၈,၀၀၀ ထြက္ရွိႏိုင္ရန္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ မဂၤလာဒံုႏွင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားသည္။

"အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ရာေတြကို ၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္လို႔ CHD ဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးအခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ေပးသြင္းႏိုင္ေအာင္ သတင္းစာေတြထဲ ကေနျပည္သူေတြအတြက္ အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္းဖြင့္တဲ့စနစ္ လုပ္ထားပါတယ္။ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ရွိတဲ့လူေတြကို ဦးစားေပးၿပီး ေရာင္းေပးမယ္လို႔လည္းေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက ေတာ့ ျပည္သူေတြလက္ထဲ အိမ္ရာေတြအမွန္တကယ္ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္အတြက္ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေပးေနပါတယ္"ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းေအာင္ေအးကေျပာသည္။

တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနသည့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ယုဇန တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံ ကိန္းႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း မ်ားမွ စုစုေပါင္းတိုက္ခန္း ၂,၂၀၈ ခန္းကိုအမ်ားျပည္သူထံ မၾကာမီေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီ ႏိုင္ငံေတာ္၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းေပါင္း ၂,၂၀၈ ခန္း၏ ႏႈန္းထားမ်ားမွာေျမညီထပ္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀ ႏွင့္ ေလးလႊာ အေပၚဆံုးထပ္ က်ပ္ ၉၈ သိန္းက်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အိမ္ရာ၀ယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိရာ အိမ္ရာ၀ယ္ယူလိုသူစုစုေပါင္း လူဦးေရ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္ေခ်းေပးေငြ က်ပ္ခုနစ္ဘီလ်ံႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္သို႔ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၉၀ ထုတ္ေခ်းေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာလိုအပ္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းကိုဩဂုတ္လမွ စတင္ ကာ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ေအာက္တိုဘာလဆန္းအထိ လူဦးေရ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။


Source: The Myanmar Times

Facebook comments