ျမရည္နႏၵာတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ၀င္းရွိ တိုက္ခန္းေပါင္း ၅၆၀ အတြက္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၀ယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏိုင္

javascript

မႏၲေလး ၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ၀င္း၌ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ပိုင္

တိုက္ခန္းေပါင္း ၅၆၀ အတြက္ လာမည့္ႏို၀င္ဘာလမွစတင္၍ ၀ယ္ ယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုက္ခန္း၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မိသားစုပ်မ္းမွ် လစဥ္ ၀င္ေငြ မွာ အနည္းဆံုးက်ပ္ေလး သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိရွိ ရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခန္းမ်ား ကို အရစ္က်စနစ္၊ ဘဏ္ ေခ်းေငြစနစ္တို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ရွိ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ အၿငိမ္း စားမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ လႊာတင္

သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္၍ တိုက္ခန္း ေစ်းႏႈန္း မ်ားကို အထပ္အလိုက္ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း မႏၲေလး တုိင္းေဒသ ႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦး စီးဌာန မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ ဦးက ေအာက္တို ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ သတ္ မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ အတုိင္း ဘယ္သူ႔ကိုမဆိုေရာင္းခ် ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္ခန္း ေတြအား လံုးရဲ႕အက်ယ္အ၀န္းက ေတာ့

အတူတူျဖစ္ၿပီး အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ မီးဖိုခန္းေတြ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေပးထားပါ တယ္။ လက္ငင္း စနစ္နဲ႔လည္း ေရာင္း ခ်သြားမွာျဖစ္သလို ဘဏ္ေခ်း

ေငြနဲ႔ ၀ယ္ယူလို တယ္ဆို ရင္ေတာ့ တိုက္ခန္း ရဲ႕တန္ဖိုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အေက် ဒါမွမဟုတ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အရစ္ က်ခြဲၿပီး ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ တန္ဖိုး ၇၀

 ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရွစ္ႏွစ္အတြင္း လစဥ္အရစ္က် အေက်ေပးသြင္းရ မွာျဖစ္ပါတယ္ " ဟု ၎ ကထပ္မံ ရွင္းျပသည္။

ေရာင္းခ်မည့္တိုက္ခန္းမ်ားကို ေျမဧရိယာ ၇ ဒသမ ၆၇ ဧကေပၚ တြင္ ရွစ္ခန္းတြဲ ငါးထပ္အေဆာက္ အအံုမ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာ ေျမညီထပ္ အမ်ိဳးအစား တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၂၃ သိန္း၊ ပထမထပ္အမ်ိဳးအစား တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၈ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ အမ်ိဳးအစား တစ္ခန္း လွ်င္ က်ပ္ ၁၉၃ သိန္း၊ တတိယထပ္ အမ်ိဳးအစားတစ္ ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၇၈ သိန္း၊ စတုတၴထပ္အမ်ိဳးအစား တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၆၃ သိန္းျဖစ္ သည္။

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္သက္ငါးႏွစ္အနည္း ဆံုးရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာန အႀကီးအကဲ ၏ ေထာက္ ခံခ်က္ႏွင့္ ၀န္ ထမ္းကတ္မိတၱဴ၊ အၿငိမ္း

စားျဖစ္ပါက ပင္စင္စာအုပ္မိတၱဴႏွင့္ သန္းေခါင္းစာ ရင္းမိတၱဴတို႔ျဖင့္ ပူးတြဲတင္ျပရန္လို အပ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ သိရသည္။


  Source:Democracytoday

Facebook comments