အငွားအိမ္ရာအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ လိုအပ္ေန

javascript
အေျခခံလူတန္းစားေတြ အဓိက ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ အငွားအိမ္ရာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကမယ့္ သူေတြအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအလိုက္မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအလိုက္ တူညီတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္ ။

‘အခုေျပာေနၾကတဲ့ အငွားအိမ္ရာ ေနထိုင္ခြင့္ကို ငါးႏွစ္ပဲ ေနထိုင္ဖို႔ သတ္မွတ္သြားမယ္ဆိုတာက အဲဒီအိမ္မွာ လာေရာက္ေနၾကမယ့္ အေျခခံလူတန္းစားေတြကို သားစဥ္ေျမးဆက္ပိုင္ဆုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အသိမ်ိဳးမဝင္ဘဲ ၾကိဳးစားျပီး ပိုေကာင္းတဲ့အိမ္ရာေတြမွာ ေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ ဝင္ေငြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အိမ္ရာေတြကို လူတန္းစားအလိုက္ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ တစ္သမတ္တည္း အျပီး မျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ထားတာပါ’ လို႔ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ေအာက္ေျချပည္သူေတြ ရည္ရြယ္

အငွားအိမ္ရာ ေနထိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြနဲ႔ ေအာက္ေျချပည္သူေတြ အဓိက လာေရာက္ေနထုိင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ျပီး အဲသည္လိုအိမ္ရာေတြက တစ္ဆင့္ရရွိတဲ့ ဝင္ေငြအလိုက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အိမ္ရာေတြကို ဝယ္ယူလာႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္ ။

အငွားအိမ္ရာကို အစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔သာ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္တာျဖစ္လို႔ လာေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိသူေတြ ေပးရတဲ့ အိမ္ငွားခ
ေဈးႏႈန္းေတြက အိမ္ရာေတြကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ဖို႔သာ အသံုးျပဳၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ။

အခုေနာက္ပိုင္း အိမ္ရာငွားရမ္းေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ ႏွစ္ကို ငါးႏွစ္သတ္မွတ္ထားေပမဲ့ မိသားစု ဝင္ေငြတိုးတက္မႈ မရွိတဲ့ မိသားစုေတြကိုေတာ့ ေနာက္ထပ္သတ္တမ္းတိုးျပီး ေနထိုင္ခြင့္ေတြ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြမွာ ေနထုိင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ ေနထိုင္ခြင့္ေပးတာေၾကာင့္ ၁၅ ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္လာတဲ့ ေနထုိင္သူေတြက မိသားစုဝင္ေငြကို မၾကည့္ရႈေတာ့ဘဲ သားစဥ္ေျမးဆက္ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

‘အိမ္ရာေနထိုင္ခြင့္အမ်ားစုက ၁၅ ႏွစ္ေလာက္သက္ၾကာသြားရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ right ရသြားျပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝေတာင္းဆိုတာၾကတယ္ ၊ တခ်ိဳ႕အိမ္ရာေတြဆိုရင္ အစိုးရဘက္ကျပန္အဆင့္ျမွင့္တင္ဖုိ႔  ညွိႏိႈင္းတာေတာင္ ေတာ္ေတာ္အခ်ိန္ယူရတာေတြရွိတယ္’ လို႔ အဆုိပါ တာဝန္ရွိသူကပဲ ဆက္လက္ရွင္းျပပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ အငွားအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ ၄၆ ဘီလ်ံခ်ထားျပီး လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ အလိုက္ျပည္သူ႔အငွားအိမ္ရာေတြကို ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ ေနရာနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

Source: The Kumudra

Facebook comments