တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းတခ်ိဳ႕ လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္နဲ႔လည္း ဝယ္ယူလို႔ရႏိုင္

javascript
ေငြစုစနစ္နဲ႔ေရာင္းေပးမယ့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအခန္းတခ်ိဳ႕ကို စုေငြဘဏ္စနစ္မပါဘဲတုိက္ရိုက္လက္ငင္းေငြေခ်ျပီး ဝယ္ယူလို႔ရႏုိင္တယ္လို႔ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန အိမ္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာနခြဲက သိရပါတယ္ ။

ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာနခြဲက လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းႏုိင္က ‘ေငြမစုဘဲ ေငြလက္ငင္းေပးေခ်ဝယ္ခ်င္ရင္ ေရာင္းေပးဖုိ႔အတြက္ စနစ္တစ္ခုကို စဥ္းစားထားပါတယ္ ၊ ဒါက ဘဏ္စနစ္မပါဘဲနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ေလၽွာက္ထားရမွာပါ ၊ ေပးႏုိင္တုိင္းေရာင္း မယ္ဆိုရင္လဲ 
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တျခားစီျဖစ္သြားျပီ ၊ ဘယ္လိုစီစဥ္ထားလဲဆိုေရာင္းခ်မယ့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ိဳးအစားခြဲျပီးေတာ့ စီမံဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္’ လို႔ရွင္းျပပါတယ္ ။

တုိက္ရိုက္ေလၽွာက္ထားလို႔ရတယ္ဆိုတာက ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွာ ရိႈးရြင္းဖြင့္ျပီးေတာ့ ေရာင္းေနပါျပီ ။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကို တစ္ဦးခ်င္းေငြနဲ႔မဟုတ္ဘဲ မိသားစုေငြနဲ႔စုေဆာင္းျပီး ဝယ္ဖို႔ရည္ရြယ္တာျဖစ္ေပမဲ့ လက္ငင္းေပးဝယ္တဲ့ သူေတြကို ေရာင္းေပးတာကလည္း ကန္႔သတ္
ခ်က္ေတြနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ျပီး ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္ ။

Source:The Kumudra

Facebook comments