ႏွစ္လအတြင္း အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ေငြစုစာအုပ္ အေရအတြက္ ငါးေထာင္ေက်ာ္ ထုတ္ေပးထားဟုဆို

javascript
ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွ စတင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ေငြစုစာအုပ္ (Housing Saving) အေရ
အတြက္မွာ ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါစာအုပ္ျဖင့္ ေငြစု ေဆာင္းထားသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို အစိုးရေရာင္းခ်ပါက ဦးစားေပး ၀ယ္ယူခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး 
တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေငြစု စာအုပ္ထဲတြင္ရွိေနပါက ၀ယ္ယူ ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေငြစုစာအုပ္ကို အျခားဘဏ္စာအုပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ တတ္ႏိုင္ေသာ ေငြပမာဏျဖင့္ ေငြစာရင္းစတင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီး အိမ္ရာ၀ယ္ယူမည္ ဆိုပါက ဘဏ္စာအုပ္တြင္ အိမ္ ၀ယ္ယူမည့္ ေငြပမာဏ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘က်န္တဲ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဘဏ္က ေခ်းေပးမယ္။ ရွစ္ႏွစ္ ေတာ့အရစ္က်ေငြျပန္ဆပ္ရမွာ ေပါ့’’ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦး၀င္းေဇာ္ကေျပာသည္။

ဘဏ္ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းမွာ အျခားဘဏ္မ်ားကဲ့သို႔ ၁၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းသာျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးစာအုပ္ ျပဳလုပ္သည့္လတြင္၀န္ေဆာင္ခ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တိုက္ခန္း တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္တည္ ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ရန္
ကုန္ ၿမိဳ႕၌ အခန္းရွစ္ေထာင္ တည္ ေဆာက္မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ကေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အိမ္ရာမ်ား တည္ ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ဘဏ္ေခ်းေငြ ျဖင့္ အေကာင့္ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ား ကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်မည္ဟု ဆို သည္။ ေဆာက္
လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လက္ရွိ တြင္ ထုတ္ေခ်းထားေသာ ေငြစုစု ေပါင္းက်ပ္ ၁၃၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို အစိုးရအပါအ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားစုစည္း၍ ၂၀၁၄ တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၃ ဇူ လိုင္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဘဏ္လိုင္စင္ရရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ေငြေခ်းခြင့္ရရွိထားသည့္ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments