ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ အႏၱရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံု (DB) ၁၆၀၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ေျပာ

javascript
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မွာအႏၱရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံု (DB)၁၆၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက သည္ေန႔က်င္းပတဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာပါတယ္။

အႏၱရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံု (DB)ေတြကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက စစ္ေဆးသတ္မွတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။၁၉၉၄ ခုႏွစ္
ကေနျပီး ယေန႔အထိ အႏၱရယ္ရွိ အေဆာက္အံု (DB)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတဲ႔ အေဆာက္အအံု ၁၆၇၂ လံုးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
သည္ အႏၱရာယ္အေဆာက္အအံု (DB)ေတြထဲက ျဖိဳဖ်က္ျပီး အသစ္ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႕ က်န္တဲ႔ အေဆာက္အအံု ၁၀၁ လံုးက်န္ေနျပီး အသစ္တည္ေဆာက္ဖို႔ စည္ပင္မွာ မူလေနထိုင္သူ ေျမရွင္ ကန္ထရုိက္နဲ႔ ညွိႏႈိင္းေနတာ ၂၁ လံုးရွိပါတယ္။

အႏၱရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံု (DB)ေတြ ျပိဳက်ပ်က္စီးရင္ ေနထိုင္သူေတြအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ျပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႕အတြက္ လည္းေနထိုင္သူေတြ ဖယ္ရွားေပးရတာျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ေနထိုင္သူေတြနစ္နာမႈ မရွိေစဖို႕ အႏၱရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုေတြကို ဖ်က္သိမ္းျပီး အျမန္ဆံုးျပန္တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေပးဖို႕ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ျဖိဳဖ်က္ျပီးအေဆာက္အအံု သစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္က မူလေနထိုင္သူ၊ ေျမရွင္၊ကန္ထရိုက္သံုးဦး သံုးဖလွယ္အဆင္ေျပမွ တည္ေဆာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။အသစ္ေဆာက္ဖို႔ ညွိမရဘဲ ဖယ္ရွားခိုင္းလိုက္ရင္ ေနထိုင္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္လို႔ စည္ပင္က ဦးစြာညိွႏိႈင္းျပီးမွ ဖ်က္သိမ္းျပီး အသစ္တည္ေဆာက္တာ လုပ္ေပးတယ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

မူလေနထိုင္သူ တခ်ိဳ႕က အခန္းကို အျမင့္ေပပိုေတာင္းဆိုတာ အေဆာက္အအံုသစ္ရဲ႕ အေနအထားအရ ဓာက္ေလွကား ထည့္သြင္းရတဲ႔ အတြက္ နစ္နာေၾကးေတာင္းတာေတြရွိပါတယ္။မူေဘာင္ေက်ာ္လြန္ ေတာင္းဆိုတာ ညိွ႔ႏိႈင္းမႈ မျပီးျပတ္ေသးတဲ႔ အျပင္ မူလေနထိုင္သူ အမ်ားစုကေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားျပီး ျဖစ္ေပမဲ႔ တခ်ိဳ႕ကဖယ္ရွားတာမရွိလို႔ နည္းလမ္းတက်ဖယ္ရွားဖို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရကို လံုျခံဳေရးအကူ ေတာင္းခံထားရတဲ႔ အေျခအေန ရွိေနတယ္လို႔ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကရွင္းျပပါတယ္။

မူလေနထိုင္သူနဲ႕ ေျမရွင္အျငင္းပြားတာ၊အေဆာကါအအံုေပၚက ေျမကြက္ႏွစ္ကြက္ေပၚမွာ ရွိေနျပီး ေျမရွင္ႏွစ္ဦးညီညႊတ္မႈ မရွိတာ မူလေနထိုင္သူနဲ႔ ေျမရွင္ရွိေပမဲ႔ စည္ပင္ကို အေဆာက္အအံုသစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ မတင္ျပတာ ၊အေဆာက္အအံုသစ္ ေဆာက္ဖို႔ ကန္ထရိုက္တာက အဆိုျပဳပံုစံမတင္ျပတာ ေတြေၾကာင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ဖို႕ အေဆာက္အအံု ၈၀ ခန္႔ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ပီျပင္စြာမရွိတဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြကိုေတာ့ စည္ပင္က ယာယီေျမရွင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Source : The Kumudra

Facebook comments