ေနျပည္ေတာ္ ေပါင္းေလာင္းၿမိဳ႕သစ္အတြင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေန

javascript

ေနျပည္ေတာ္ ေပါင္းေလာင္းၿမိဳ႕သစ္အတြင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေန

 

လတ္တေလာအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားအရ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏ ၱေလးၿမိဳ႔ႀကီးမ်ား၌

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အနည္းငယ္လႈပ္ခတ္ေနၿပီး အိမ္ခန္းအေရႊ႔အေျပာင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း

ဆုိင္ခန္းသစ္ဖြင့္လုိသူမ်ားတုိက္ခန္းအိမ္ခန္း အငွားအရမ္းမ်ား မ်ားျပားလ်က္ရိွေနေၾကာင္း

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ လံုးခ်င္းအေရာင္းႏွင့္အငွား

ေစ်းကြက္အေနျဖင့္မူ ပံုမွန္ေစ်းကြက္အေနျဖင့္သာ ရိွေနေသးၿပီး ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္

အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ခ်မွတ္ေပးမည့္ အငွားအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးနည္း တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာ

မ်ားအားပိုမုိ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ရိွေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

လံုးခ်င္းအေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္မႈအေနျဖင့္

ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားအနီးရိွ ေပါင္းေလာင္းၿမိ႔သစ္ဘက္အတြင္း အေရာင္းေခၚဆုိမႈ

မ်ား ရိွေနၿပီး ေစ်းကြက္စံုစမ္းမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားလည္း လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ

မ်ားေၾကာင္း ပ်ဥ္းမနား ေနျပည္ေတာ္ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳး

ေဆာင္အခ်ိဳ႔အား Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္ခ်က္မ်ား

အရ သိရသည္။

 

“အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေနအထားက မဆုိးပါဘူး ပတ္၀န္းက်င္လည္း ေကာင္းတယ္

ေရေျမအေနအထားလည္း သန္႔ပါတယ္  ေနျပည္ေတာ္ ရံုးဌာနေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့

လမ္းမၾကီးေတြနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ေရး အသြားအလာေကာင္းတယ္ ေခၚေစ်းေတြကေတာ့

ေျမကြက္ဆုိရင္ ေပ ၄၀x၆၀ ဆုိ သိန္း ၂၀၀ နဲ႔အထက္ေပ့ါ လမ္းအေနအထားေပၚ မူတည္

ၿပီး ေစ်းကြာတယ္ ၆၀x၈၀ ေလာက္ဆုိ သိန္း ၅၀၀ကေန ၈၀၀ ၀န္းက်င္နဲ႔ လမ္းမတန္းေတြ

ဘက္ဆုိရင္ သိန္း ၁၆၀၀ ၀န္းက်င္ကေန သိန္း ၂၅၀၀ ၀န္းက်င္အထိ အေရာင္းေခၚဆုိေစ်း

ရိွပါတယ္ ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေျခအေနေျပာရရင္ အေရာင္းအ၀ယ္အငွားေတြကေတာ့ ျဖစ္

ေနပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခု

ျဖစ္ေသာ ေရႊလက္ပံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွကိုေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

 

ယခုလပိုင္းမ်ားအတြင္း ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားပတ္၀န္းက်င္အတြင္း ေပါင္းေလာင္းရပ္၌

လံုးခ်င္းႏွင့္ ေျမကြက္အေရာင္းေစ်းကြက္ အဓိကျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိွကာ ေနျပည္ေတာ္အျခား

ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း၌လည္း လံုးခ်င္းႏွင့္တုိက္ခန္းအငွားမ်ားလည္း အငွားသြက္လ်က္ရိွေနၿပီး

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႔မွေန၍ စီးပြားေရးအရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ ေနျပည္ေတာ္ရံုးဌာနမ်ားႏွင့္သြားလာဆက္သြယ္မႈ အဆင္ေျပရန္အတြက္

ကုမၸဏီရံုးခြဲမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ငွားရမ္းမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔လာရၿပီး

က်ပ္ ၂ သိန္းမွ ၅ သိန္းၾကား လံုးခ်င္းအငွားမ်ားအား ပုိမုိစိတ္၀င္စားၾကေၾကာင္း ေဒသခံ

အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။


Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

Facebook comments