မန္းအိမ္ျခံေျမစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအတိုင္း ျဖစ္ဖို႔တင္ျပ

javascript
မႏၱေလးတုိင္းအတြင္း အိမ္ျခံေျမစံႏႈန္းသတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ရာမွာ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးနဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔ မႏၱေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပထားေၾကာင္း
အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမ လြဲေျပာင္းေရာင္းဝယ္ရာမွာ ေပးေဆာင္ရတဲ့ အခြန္ႏႈန္းတြက္ခ်က္ဖို႔ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ႏွစ္စဥ္ဇြန္၊ ဇူလိုင္လေတြမွာ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါတယ္ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္လာဖုိ႔ 
ရွိပါတယ္။

၂၀၁၅/၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ဟာ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးထက္ မ်ားျပားတာေၾကာင့္ ေဝဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဖိုးလမင္းအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးဝဏၰစိုးက ‘အိမ္ျခံေျမစံႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကိုလဲ အၾကံျပဳတင္ျပထားပါတယ္ ၊ လက္ရွိအေနအထားအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ထြန္းမႈ ေဈးကြက္ကလဲ ပါးတယ္ ၊ ေလ်ာ့က်သြားတယ္ ၊ အရင္စံႏႈန္းေတြဟာ ျပင္ပေပါက္ေဈးထက္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ျမင့္ေနတယ္ဆိုတာ အၾကံျပဳတင္ျပထားတယ္’ လို႔ေျပာပါတယ္ ။

အခုႏွစ္အတြက္ အိမ္ျခံေျမစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္က သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ဟာ
ကာလေပါက္ေဈးထက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိမ်ားျပားတယ္လို႔ ေဝဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ မႏၱေလးတုိင္းအိမ္ျခံေျမ ရာျဖတ္တန္ဖိုး စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ေလ့လာရာမွာ တစ္ဧကစံႏႈန္းနဲ႔ 
ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

မႏၱေလးအိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ဟာ တစ္ဧကအလိုက္ ေရာင္းဝယ္တာမဟုတ္လို႔ ဧကစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္က အမွန္တကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္တဲ့ 
တန္ဖုိးနဲ႔ ကြာျခားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

ဥပမာ ျမိဳ႕သစ္ ၆၂ လမ္းေပၚေမးတင္အကြက္က သိန္း ၁၀,၀၀ က်ပ္ေပါက္ရင္ အဲသည္ေျမကြက္နဲ႔ တစ္ဆက္တည္းရွိေနာက္အကြက္ဟာ က်ပ္သန္း ၂၅၀၀ ခန္႔သာေပါက္ေဈးရွိတယ္ ။ တစ္ဧက စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သိန္း ၂၅၀၀ ခန္႔သာေပါက္ေဈးရွိတဲ့ ေနာက္အကြက္က လမ္းေပၚေမးတင္အကြက္နည္းတူ အခြန္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ထဲ အက်ံဳးဝင္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္ ။

ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးနဲ႔ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ၾကား ပြဲျပားမႈက အခြန္ေရွာင္ေစတယ္လို႔ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ အခ်ိဳ႕က ဆိုပါတယ္ ။

မႏၱေလးအိမ္ျခံေျမေဈးကြက္စံႏႈန္းထုတ္ျပန္ရာမွာ ေနရာအေနအထားအလိုက္ တစ္စတုရန္းေပႏႈန္းနဲ႔ သတ္မွတ္ေပးေစခ်င္တယ္လို႔ 
အက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments