ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား အခန္းသံုးခန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ရမည္ ဆိုသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေန၍ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေန

javascript

ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား အခန္းသံုးခန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ရမည္ဆိုသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေန၍ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ျပန္လည္ သံုးသပ္ေနေၾကာင္း  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ပယ္ဖ်က္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္က ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ အခန္း ၁၈ ခန္းႏွင့္ အထက္ရွိေသာ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားကို ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ၿပီးမွ ဓာတ္အားေပးရန္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ တိုက္ခန္း တစ္ခန္းလွ်င္ 10 KVA ႏႈန္းျဖင့္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ သတ္မွတ္ၿပီး ၃၀ ကီလို၀ပ္ (37.5 KVA) ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဓာတ္အားသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ပါက အဆိုပါ တိုက္ခန္းအတြက္ 11-6.6/0.4 KV ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ေစၿပီးမွ ဓာတ္အားေပးေရးကို ထပ္မံညြန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္မွာ အခန္းတစ္ခန္း ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို 10 KVA သတ္မွတ္၍ အခန္းသံုးခန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ထရန္စေဖာ္မာ တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု နားလည္မိေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ထရန္စေဖာ္မာတန္ဖိုးက က်ပ္သိန္းရာႏွင့္ခ်ီ ရွိတဲ့အတြက္ ကန္ထ႐ိုက္အမ်ားစု ေငြေၾကးခက္ခဲျခင္း၊  မီတာတပ္ဆင္ေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အိမ္ရွင္၊ ကန္ထ႐ိုက္၊ အခန္း၀ယ္သူမ်ား ျပႆနာ ျဖစ္ပြားျခင္း၊ တိုက္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕လည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ပယ္ဖ်က္ရန္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းလိုပါတယ္” ဟု ဦးရန္ေအာင္က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါကိစၥကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

“ဓာတ္အားလံုေလာက္စြာ ေပးႏိုင္ဖို႔ ထရန္စေဖာ္မာေတြကို အမ်ားျပည္သူ သြားလာတဲ့ ေနရာေတြမွာ တည္ေဆာက္ရင္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရး ထိခိုက္ေစျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ အတြင္းမွာ 200 KV ထရန္စေဖာ္မာေတြကို တပ္ဆင္တဲ့အခါ ကိုယ့္ျခံေရွ႕၊ ကိုယ့္ေရွ႕မွာ မတပ္ပါနဲ႔ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္လာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေနပါတယ္” ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္လလၽွင္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ အလံုးေရ ၂၀၀၀ ခန္႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။      

Source: Eleven Media

Facebook comments