တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အေရာင္းျပပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည္

javascript

တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ေဆာက္ လုပ္ဆဲႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား စုေပါင္းကာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိမ္ရာ အေရာင္းျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ House.com.mm တုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ အေရာင္းျပပြဲကို ေအာက္ တိုဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MICT Park ခန္းမ တြင္ ျပသမည္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္ မည့္ အိမ္ရာမ်ားအပါအဝင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ ေဆာက္ေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္း မ်ား အဓိကျပသေရာင္းခ်မည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ဒီပြဲကေန တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ရာ အရစ္က်ဝယ္လိုသူေတြအ တြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြ စံုစမ္းႏုိင္သလို ကိုယ္တုိင္ ကိုယ္က်လည္း ဝယ္ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒါ႐ိုက္ တာ ဦးဝင္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားအ တြက္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူ ႏုိင္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြရယူကာ ဝယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အဆုိပါပြဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အ ေရာင္းျပပြဲတြင္ ရန္ကုန္၌ တည္ ေဆာက္ေနသည့္ ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ ရာစီမံကိန္း၊ ယုဇနအိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ အျခားတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံ ကိန္းမ်ား အဓိကျပသေရာင္းခ် မည္ဟု ဆုိသည္။

Source : 7Day Daily

Facebook comments