ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တတိယအဖြဲ႕ထားရွိၿပီး စစ္ေဆးရန္အဆို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

javascript

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္း ခြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီစြာ အနီး ကပ္ အဆင့္ဆင့္ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆး ရန္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း (Third Party)ထားရွိေရးအဆိုကိုရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌  ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က မဲခြဲ ၿပီးအဆိုကို ေဆြးေႏြးရန္ အတည္ ျပဳခဲ့သည္။

 အထက္ပါ အဆိုကို ဗိုလ္တ ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး သက္ထြန္း၀င္းက တင္သြင္းျခင္း  ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္ လုပ္ေနေသာ အေဆာက္အအံု မ်ားအရည္အေသြးျပည့္မီရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဘ႑ာတိုးတက္ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းစဥ္   ေျပာၾကားခဲ့သည္။


‘‘ဌာနက တင္ဒါေခၚယူၿပီး ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ အနီးကပ္ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေပၚ ထြန္းလာႏိုင္မႈ အားနည္းပါတယ္။ ဥပမာျပရမယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့လ အတြင္းမွာ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ ေခ်ာင္း ေဆး႐ံုႀကီးၿပိဳက်ပ်က္စီး မႈ၊ ဆူးေလရွန္ဂရီလာစကြဲအထပ္ ၂၀ ပါမစ္ေပးထားရာမွာ ၂၂ ထပ္ ျဖစ္ေပၚေနတာဟာ ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေန တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု လႊတ္ေတာ္  ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသက္ထြန္း၀င္း ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ စည္ပင္သာယာ၀န္ ႀကီးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာမက တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္သက္ ဆိုင္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အ ဆိုအျဖစ္ တင္သြင္းသင့္ၿပီး တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္း အျဖစ္ထားရွိရန္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

‘‘ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဆိုတာဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒါကိုလည္း ျပန္စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီအ ဆိုကို အဆိုတင္မယ့္အစားမွတ္ တမ္းအေနနဲ႔ထားၿပီး ဒီအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာတင္ႏိုင္ မယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းမယ္လို႔ ထင္ ပါတယ္’’ဟု စည္ပင္သာယာ၀န္ ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကေျပာ ၾကားသည္။

အဆုိကို လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြး ေႏြးရန္ သေဘာထားခံယူရာတြင္ ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူရွိ ေန၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား မတ္တတ္ရပ္ကာ မဲခြဲသည့္ စနစ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ ထြန္းက က်င့္သံုးခဲ့သည္။

မဲခြဲရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၄၉ ဦးက မတ္တတ္ရပ္ ေထာက္ခံ၍ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနီးကပ္ႀကီး ၾကပ္စစ္ေဆးရန္ တတိယအဖြဲ႕အ စည္း (Third Party) ထားရွိေရး အဆိုကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

Source : 7Day Daily News

Facebook comments