ရန္ကုန္ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးမည္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေဆာက္ အအံုမ်ား ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ အမ်ားျပည္သူ သံုးအေဆာက္အအံုမ်ားကို စတင္စစ္ေဆးမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ငလ်င္ ေၾကာေပၚတြင္ တည္ရွိေန၍ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး၏လူေနအေဆာက္ အအံုမ်ား ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ သည့္ အရည္အခ်င္းရွိ၊ မရွိ စိစစ္ ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ယင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္ က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္း ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အမ်ားျပည္သူသံုးတဲ့ ေဆး ႐ံုေတြ၊ ေဆးခန္းေတြ၊ မီးသတ္အ ေဆာက္အအံုေတြ၊ စာသင္ ေက်ာင္းေတြ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သာသနိကအေဆာက္အအံုေတြ နဲ႔ အဓိကလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေပး ေနတဲ့ လမ္းတံတားေတြကို ပထမ ဦးစားေပးအဆင့္အေနနဲ႔ ငလ်င္ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပုဂၢလိကပိုင္ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းနဲ႔ ေစ်းဝယ္စင္တာေတြကို သူတို႔အစီအစဥ္နဲ႔ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဆန္းစစ္ခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ အားျဖည့္ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႔ လံုေလာက္မႈမရွိတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေဆာက္ အအံုေတြနဲ႔ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံၿပီးေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သံုးထပ္အ ျမင့္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ဒီဇုိင္းမ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္ကတည္းက ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ငလ်င္ေၾကာေပၚမွာ က် ေရာက္ေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ လူေနအေဆာက္အအံုေတြကို ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ေလ်ာ့ပါးေရးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္အ ဆင့္ေကာ္မတီဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ထားပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ငလ်င္အႏၲ ရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးသတိ ေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ စစ္ ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ႏွင့္ ၂၁ မိုင္ေက်ာ္ (၃၅ ကီလိုမီတာခန္႔)တြင္ ရွိေန ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အင္အားျပင္း ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ႏိုင္ေျခရွိ ေၾကာင္း ငလ်င္ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားသည္။

ငလ်င္ပညာရွင္မ်ားက စစ္ ကိုင္းျပတ္ေရြ႕လႈပ္ရွားမည္ကို စိုး ရိမ္ေနၿပီး ယင္းျပတ္ေရြ႕လႈပ္ရွား ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပင္းအား ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ မွ ၇ အထက္ ရွိ ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ႏုိင္ေျခ ရွိ ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

Source : 7Day Daily

Facebook comments